Første møde i Partnerskab om BREF for luftemissioner i den kemiske industri

Partnerskabet afholdt sit første møde den 15. december 2016. Herunder kan du se materiale fra mødet.