Andet møde i Partnerskab om BREF for luftemissioner i den kemiske industri

Partnerskabet afholdt sit andet møde den 15. september 2017.

Herunder kan du se materiale fra mødet: