Kick off meeting sept. 2017

Ca. 80 repræsentanter for medlemslande og interesseorganisationer deltog i ”Kick off meeting” (KOM) i Sevilla i Spanien.

Herunder kan du se materiale fra mødet:

Sammendrag af WGC kick off meeting i Sevilla den 25. – 29. september 2017