Partnerskab om BREF for luftemissioner i den kemiske industri

Kommissionen har besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt WGC BREF om luftemissioner i den kemiske industri (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector), som skal supplere CWW BREF.

Der er for nylig vedtaget BAT-konklusioner om spildevands- og luftrensning og dertil hørende styresystemer for den kemiske industri, (CWW, common waste water and waste gas treatment and management systems in the chemical sector), som vil få betydning for den kemiske industri. Den nye CWW BREF indeholder imidlertid ikke bindende luftemissionsniveauer, hvorfor Kommissionen har besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt WGC BREF om luftemissioner.

Miljøstyrelsen ønsker aktivt at påvirke den EU indsats, der tilvejebringer BAT-konklusioner. Det er ikke blot en mulighed for at styrke miljøbeskyttelsen i Danmark og Europa, men også en mulighed for at fremme danske synspunkter og danske virksomheders løsninger på miljøområdet.  

Miljøstyrelsen har derfor startet et partnerskab, hvor danske aktører kan udveksle synspunkter.

""

Foto: Colourbox

Kontakt

Yderligere oplysninger og ønske om deltagelse i partnerskabet kan ske ved henvendelse til Miljøstyrelsens deltagere i den tekniske arbejdsgruppe: Ruth Krogsgaard Sørensen, tlf. 7254 4260, Obfuscated Email eller Hans Erling Jensen, tlf. 72544347, Obfuscated Email .