Forarbejdning af jernmetaller

Revisionen af BAT referencedokumentet (BREF - dokumentet) for forarbejdning af jernmetaller blev genstartet i november 2015. BREF dokumentet vil indeholde de kommende miljøkrav og vedrører de virksomheder, som er omfattet af listepunkt 2.3 (a, b eller c) i godkendelsesbekendtgørelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet ønsker aktivt at påvirke revisionen i samarbejde med danske virksomheder og organisationer. Med henblik på at fremme dette, har Miljøstyrelsen startet et partnerskab, hvor der er mulighed for at dele information, erfaring og levere input til processen. 

Hvem kan deltage

Partnerskabet er åbent, og deltagere vil typisk være virksomheder, konsulenter, interesseorganisationer og repræsentanter fra myndighederne.

Kontakt

Yderligere oplysninger og ønske om deltagelse i partnerskabet kan ske ved henvendelse til Miljøstyrelsens tovholder: 

Henrik Bechmann Nielsen, Tlf 72544228, Mobil 22468534, e-mail: Obfuscated Email