3. møde i Partnerskab for fødevarer, foderstoffer, drikkevarer og mælk (FDM)

Partnerskabet afholder tredje møde den 9. oktober 2014 

  

Dagsorden:

Dagsorden til 3. partnerskabsmøde (FDM)

 

Referat:

Referat fra 3. partnerskabsmøde (FDM)

Bilag:
Oplæg om miljøparametre ved Jens Peter Mortensen
Oplæg om scope ved Camilla Willadsen
Oplæg om økonomisk konsekvensanalyse ved Mette Thorsen
Oplæg om dataindsamling ved Birgitte Kock
FDM Baggrundspapir til Kick of meeting