Første møde i Partnerskab for fødevarer, foderstoffer, drikkevarer og mælk (FDM)

Partnerskabet afholdt sit første møde den 12. december 2013.

Invitation

Invitation til 1. partnerskabsmøde FDM

Dagsorden

Program for 1. partnerskabsmøde FDM

Referat

REFERAT Opstartsmøde partnerskab BREF FDM den 12 december 2013.pdf

Oplæg

Anette Christiansen, Landbrug og Fødevarer, Hvad sker der i Europa

Birgitte Koch, Arla, Overvejelser fra en virksomhed

Mette Thorsen, Miljøstyrelsen, Forventninger til partnerskabet

Morten Løber, Dansk Industri, Hvilke perspektiver er der for danske virksomheder

Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen, Styrket dansk BREF indsats