4. møde i Partnerskab for fødevarer, foderstoffer, drikkevarer og mælk (FDM)

Partnerskabet afholder 4. møde den 12. november 2014 

  

Dagsorden:

Dagsorden til 4. partnerskabsmøde (FDM)

 

Referat:

Referat fra 4. partnerskabsmøde (FDM)

 

Bilag:

Samlet oversigt over konklusioner fra kick-off mødet i Sevilla 27-30. oktober 2014
Miljøstyrelsens præsentation ved partnerskabsmødet
Præsentation, v. Birgitte Kock, af Arlas foreløbige overvejelser vedr. informationsbehov ved dataindsamlingen
Præsentation, v. Jens Peter Mortensen, af 2 eksempler på anvendelse af data til fastlæggelse af BAT-AEL’er