5. møde i Partnerskab for fødevarer, foderstoffer, drikkevarer og mælk (FDM)

Partnerskabet afholder 5. møde den 6. maj 2015 

  

Dagsorden:

Dagsorden til 5. partnerskabsmøde (FDM)

 

Referat

Referat fra 5. partnerskabsmøde (FDM)

 

Bilag:

Bilag til dagsorden:

Bilag 1: Final programme for site visits at Danish installations covered by BREF FDM
Bilag 2: Draft Structure FDM BREF

 

Bilag til referat:

Bilag 1: Nyt siden sidst
Bilag 2: Ny struktur for BREF FDM
Bilag 3: Supplerende info BAT candidate
Bilag 4: Introduktion til spørgeskema