Andet møde i Partnerskab for fødevarer, foderstoffer, drikkevarer og mælk (FDM)

Partnerskabet afholder andet møde den 7. maj 2014 

 

Invitation: 

  Invitation til 2. partnerskabsmøde (FDM)

 

Dagsorden:

Dagsorden til 2. partnerskabsmøde (FDM)

 

Referat:

Referat fra 2. partnerskabsmøde (FDM )

Bilag: Indledning og program (FDM)

Bilag: Struktur (FDM)