7. møde i Partnerskab for fødevarer, foderstoffer, drikkevarer og mælk (FDM)

Partnerskabet afholdt 7. møde den 2. marts 2017

  

Dagsorden:

Dagsorden til 7. partnerskabsmøde (FDM)

 

Referat

Referat fra 7. partnerskabsmøde (FDM)

 

Bilag:

Bilag til partnerskabsmøde den 2. marts 2017