6. møde i Partnerskab for fødevarer, foderstoffer, drikkevarer og mælk (FDM)

Partnerskabet afholdt 6. møde den 9. august 2016

  

Dagsorden:

Dagsorden til 6. partnerskabsmøde (FDM)

 

Referat

Referat fra 6. partnerskabsmøde (FDM)

 

Bilag:

Bilag til partnerskabsmøde den 9. august 2016