Partnerskab om fødevarer, drikkevarer og mælk samt foderstoffer

Revision af BREF-dokumentet for fødevarer, drikkevarer og mælk, FDM, er startet op i december 2014. Som noget nyt, skal foderstoffer inkluderes. En revision strækker sig normalt over 2½ år. Miljøstyrelsen har besluttet at starte et partnerskab op og første møde blev afholdt i december 2013.

Danske aktører vil kunne fremføre deres synspunkter om BREF-revisionen i partnerskabet.

Miljøministeriet ønsker aktivt at påvirke den EU indsats, der forpligter virksomheder til at anvende BAT. Processen med udvikling af BAT-Referencedokumenterne (BREF dokumenterne) er ikke blot en mulighed for at styrke miljøbeskyttelsen i Danmark og Europa, men også en mulighed for at fremme danske virksomheders løsninger på miljøproblemer.

Miljøministeriet inviterer til et partnerskab for BREF FDM fordi:

  • der er mange væsentlige danske virksomheder, der bliver omfattet af BREF dokumentet,
  • de omhandlede danske virksomheder har forudsætninger for at levere ”BREF-teknikker”, der afspejler og dermed fremmer de danske virksomheders produktionsprocesser og styrker,
  • implementeringen af BREF dokumentet vurderes at yde et væsentligt bidrag til en forbedring af miljøtilstanden i hele EU.

Hvem kan deltage

Partnerskabet er åbent, og deltagere vil typisk være virksomheder, konsulenter, interesseorganisationer og repræsentanter fra myndighederne.

Partnerskabsmøder

1. møde den 12. december 2013  
2. møde den 7. maj 2014
3. møde den 9. oktober 2014
4. møde den 12. november 2014
5. møde den 6. maj 2015
6. møde den 9. august 2016
7. møde den 2. marts 2017

 

Kontakt

Yderligere oplysninger og ønske om deltagelse i partnerskabet kan ske ved henvendelse til Miljøstyrelsens tovholder: Mette Thorsen,  , tlf. 7254 4124,  .

Udkast til BREF-dokument

Udkast til BREF-dokument var i høring hos den tekniske arbejdsgruppe bag revisionsprocessen frem til den 21. april 2017.

Fra dansk side blev der indsendt i alt 176 bemærkninger til EU-kommissionen.