Affaldsforbrænding

Partnerskabet arbejder for fremme af teknologisk innovation til en omkostningseffektiv reduktion af miljøbelastningen fra affaldsforbrændingsanlæg

 

Formålet med partnerskabet er at sikre en platform for dels rådgivning og dels koordinering af bidrag til revisionen af Waste Incineration BREF (WI BREF). Partnerskabet er derved et centralt element i den styrkede danske BREF-indsats i forhold til den pågældende revision. Gennem partnerskabet sikres, at de processer og tekniske løsninger for reduktion af emissioner og forbrug fra danske affaldsbehandlingsanlæg bliver tilstrækkeligt beskrevet. Endvidere er formålet, at teknikker fra danske leverandører af miljøteknologi bliver beskrevet som anvendte eller kommende teknikker (emerging).

Udover at beskrive nuværende driftsresultater på eksisterende anlæg samt forskning og udvikling af danske leverandørers miljøteknologi, skal Partnerskabet endvidere understøtte udvikling og demonstration af dansk miljøteknologi, som kan anvendes til at nedbringe miljøbelastningen fra affaldsforbrændingssektoren.

""""

Hvem kan deltage

Partnerskabet er åbent, og deltagere vil typisk være virksomheder, konsulenter, interesseorganisationer og repræsentanter fra myndighederne.

Kontakt

Yderligere oplysninger og ønske om deltagelse i partnerskabet kan ske ved henvendelse til Miljøstyrelsens sekretariat for WI BREF (kontakt Bettina Kamuk,