Møder

Der afholdes løbende møder i Partnerskabet for affaldsbehandling. Relevant materiale fra møderne bliver løbende stillet til rådighed på miljøstyrelsens hjemmeside.

Revisionen af Waste Treatment BREF blev opstartet i november 2013. Miljøstyrelsen har taget initiativ til etableringen af Partnerskabet for affaldsbehandling, hvor der løbende er blevet afholdt møder.

Møde den 27. februar 2013

Bilag:

Møde den 24. september 2013

Bilag:

Møde den 25. februar 2014

Bilag:

Møde den 25. juni 2014

Bilag

Møde den 4. februar 2016

Bilag

Møde den 22. februar 2017