Dataindsamling og FAQ

Dataindsamlingen forløber i perioden 1. juli – 31. oktober 2014. Anlæg, der er omfattet af dataindsamlingen, har modtaget direkte henvendelse fra Miljøstyrelsen. Frist for levering af dataindsamlingsskema til Miljøstyrelsen er den 17. oktober 2014. Anlæg, der er omfattet af dataindsamlingen, har fået direkte besked fra Miljøstyrelsen.

Relevante skemaer og manualer findes nedenfor:

Under dataindsamlingen stiller Miljøstyrelsen en FAQ om dataindsamling til rådghed. Spørgsmål kan indmeldes til WT BREF partnerskabets Hotline for dataindsanling.

WT BREF Hotline for dataindsamling

Miljøstyrelsen har oprettet en hotline, hvor man kan få hjælp til at forstå og udfylde dataindsamlingsskemaet.

Kontakt hotline v/ Jette Bjerre Hansen, DAKOFA, på
telefon 3264 6123 eller
e-mail: :

Hvad kan jeg få hjælp til?

Der kan rettes henvendelser om alle spørgsmål, der måtte melde sig i forbindelse med udfyldelse af dataindsamlingsskemaet for WT BREF dokumentet. Hotlinen vil sørge for, at der gives svar på spørgsmål så hurtigt som muligt. Svar på spørgsmål af generel karakter vil endvidere blive gjort tilgængelig på en FAQ.

Hotlinen hjælper også med at sikre, at alle relevante og påkrævede oplysninger er indrapporteret, inden dataindsamlingsskemaerne fremsendes til det europæiske IPPC-kontor i Sevilla, som forestår revisionen af WT BREF dokumentet for EU Kommissionen.