Affaldsbehandling

Til støtte for Miljøstyrelsens arbejde ved revision af Waste Treatment BREF (WT BREF) er interessenterne indbudt til at deltage i et partnerskab.

Revisionen af BAT referencedokumenter rummer stærke faglige udfordringer. Et af formålene med partnerskabet er derfor at samle den danske ekspertviden på området. Det bidrager til et stærkt dansk forhandlingsgrundlag og dermed et dansk fodaftryk på BREF-revisionen. Det er Miljøstyrelsens ambition, at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse og effektiv udnyttelse af ressourcer.

Miljøstyrelsen forventer, at partnerskabet kan bidrage med at:

  • Rådgive Miljøstyrelsen i processen
  • Identificere berørte virksomheder
  • Identificere anvendte teknikker og nye teknikker
  • Identificere behov for udvikling af nye løsninger
  • Give input til formulering af BAT

BAT-konklusioner forventes offentliggjort 2-3 år efter kick-off møde.

Du kan læse mere om partnerskabet i faktaboksen.

Hvor er vi i processen?

Partnerskabet havde sit første møde i februar 2013 og har holdt en række møder siden da. Revisionsprocessen forløber i en række faser, som angivet nedenfor:

Periode Aktivitet
25. juni 2013 Den tekniske arbejdsgruppe reaktiveres.
25.-28. november 2013 Kick-off møde.
1. halvår 2014 Identificering af referenceanlæg, udarbejdelse af dataindsamlingsskema, udarbejdelse af BAT beskrivelser og emerging techniques, fremsendelse af øvrigt materiale (bulk of information) mv.
Juni-oktober 2014 Dataindsamling fra udvalgte referenceanlæg.
2. halvår 2014 – december 2015 Udarbejdelse af Draft-1.
18. december 2015 – 18. marts 2016 Officiel høringsperiode med sidste frist for Miljøstyrelsens kommentering til EU Kommissionen. Partnerskabet vil modtage en mail med frister for kommentering til Miljøstyrelsen, forventeligt inden partnerskabsmødet. Høringsudkastet til WT-BREF kan downloades her .
18. marts 2016 Miljøstyrelsen har fremsendt kommentarer til Draft-1. Kommentarerne kan downloades her

 

Marts 2017

Det Europæiske IPPC kontor forventer, at der i marts 2017 afholdes et afsluttende møde om det endelige BREF-dokument. På mødet skal der opnås enighed om BAT konklusionerne samt BAT referencedokumentet for affaldsbehandlingsanlæg som helhed. Miljøstyrelsen har den 19. januar 2017 modtaget reviderede BAT konklusioner samt baggrundspapir forud for det afsluttende møde. Dokumenterne kan downloades herunder. Partnerskabet vil modtage nærmere besked om hvordan kommentering af dette materiale kan ske. Næste partnerskabsmøde afholdes den 22. februar 2017 hos Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København.