BREF-dagen 2019

BREF-dagen 2019 bliver afholdt i ODEON i Odense den 6. november 2019.

BREFdagen vil i 2019 sætte fokus på udmøntningen af BAT-konklusioner i miljøgodkendelser, herunder kommunernes rolle. Desuden vil vi se på BREF-arbejdet for igangværende og nye brancher. Og herunder erfaringer til brug for dette arbejde ud fra, hvad de første ny-reviderede virksomheder har været igennem.

Vi vil også se på, hvordan fremtidens BREF/BAT bør se ud, når det gælder både form og indhold.

Som tidligere år vil der på konferencens første del være en kort introduktion til deltagere for hvem, BREF og BAT er helt nyt.

Tilmeld dig her

Kontaktperson: Ulla Ringbæk, .