BREF-dagen 2019

BREF

BREF-dagen 2019 blev afholdt i Odense den 6. november 2019.

BREF-dagen 2019 satte fokus på udmøntningen af BAT-konklusioner i miljøgodkendelser, herunder kommunernes rolle. Desuden blev det belyst, hvordan BREF-arbejdet fungerer i igangværende og nye brancher.

Deltagerne fik også indblik i erfaringerne fra de første ny-reviderede virksomheder og i, hvordan fremtidens BREF/BAT bør se ud, når det gælder både form og indhold.

Se program for BREF-dagen 2019