BREF-dagen 2018

Tirsdag den 6. november 2018 åbnede Miljøstyrelsen igen dørene til den årlige konference, BREF-dagen.

Det er mere end fem år siden, at direktivet om industrielle emissioner i EU trådte i kraft, og både virksomheder og myndigheder har nu høstet erfaringer. Der begynder at komme flere virksomheder, som har været gennem hele rejsen fra BREF- forberedelsen til den dag, hvor de færdige BAT-konklusioner er udmøntet i miljøgodkendelser.


Det betyder også andre samarbejdspartnere, som f.eks. den finansielle sektor, der investerer i virksomhederne, snart begynder at kunne mærke, hvad mere ensartede miljøkrav i EU betyder.


På konferencen hørte vi en række virksomheders erfaringer med de forskellige faser i BREF-rejsen, og Miljøstyrelsens bedste råd til de enkelte faser, ligesom vi havde inviteret en aktør fra den finansielle sektor til at give deres besyv på værdien af arbejdet med BREF.

BREF-dagen er for virksomheder, myndigheder, rådgivere, brancheforeninger og NGO’ere.

Dagen blev indledt med en prolog som et tilbud til deltagere, der havde behov for en kort introduktion til begreberne og hovedtrækkene i revisionen af BREF-dokumenter. Undervejs var der rig mulighed for at stille spørgsmål, søge gode råd og debattere – og ikke mindst muligheder for at mødes på tværs af myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder.

Program

Dagen begyndte med en prolog rettet mod deltagere, for hvem BREF og BAT var nyt. Derefter fulgte det officielle program. 

Programmet kan læses her.