BREF-dagen 2016

Ved BREF-dagen den 7. november 2016 gav Miljøstyrelsen og en række virksomheder anbefalinger til BREF-processen, dataindsamling og virksomhedernes muligheder for involvering i processen.

På billedet ses der et kraftværk med røg i skorstene.

I 2013 trådte direktivet for industrielle emissioner i kraft i EU. Efter flere års forberedelse har EU nu for en række sektorer fastlagt de såkaldte BAT-konklusioner og tilhørende BAT-referencedokumenter (BREF), der er baseret på de bedste tilgængelige miljøteknikker. Processen med udvikling af BAT-konklusionerne er ikke blot en mulighed for at fremme en ensartet miljøbeskyttelse i Danmark og Europa, men giver også en mulighed for at fremme danske virksomheders løsninger på miljøproblemer.  

Gode råd og vejledning

BREF-dagen 2016 havde særligt fokus på rammerne for implementeringen af BAT-konklusionerne, samt hvordan Miljøstyrelsen og virksomheder sammen forbereder sig på revisionsprocessen - blandt andet ved at indsamle information om produktionsteknikker og miljødata, der afspejler danske produktionsforhold. Derudover omhandlede dagen virksomhedernes erfaringer, og der blev blandt andet stillet skarpt på, hvilke muligheder de har for at få hjælp fra Miljøstyrelsen i form af f.eks. tjeklister og vejledning.  

Tid og sted

Konferencen fandt sted mandag den 7. november 2016 i Eigtveds Pakhus i København.

Virksomheder, myndigheder, rådgivere, brancheforeninger og NGO’ere var inviteret til at deltage på dagen. Dagen blev indledt med en prolog som et tilbud til deltagere, der havde behov for en kort introduktion til begreberne og hovedtrækkene i revisionen af BREF-dokumenter. Der var rig mulighed for at stille spørgsmål, søge gode råd og debattere – og for at mødes på tværs af myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder. 

Programmet for konferencen henter du her  (senest opdateret d. 31. oktober 2016)

Oplæg fra BREF-dagen 2016 kan du se nedenfor.