BREF-dagen 2015

Alle har mulighed for at påvirke BREF-arbejdet. Det afgørende er at starte tidligt. Og selv om det kan være en både stor og svær opgave at kaste sig ind i BREF-arbejdet, er der stor hjælp at hente fra både brancheforeninger og Miljøstyrelsens partnerskaber. Sådan lød nogle af konklusionerne på Miljøstyrelsens tredje BREF-konference.

Den 7. januar 2013 trådte direktivet for industrielle emissioner i kraft. EU er godt i gang med at vedtage, hvilke miljøteknikker der skal sætte niveau for de kommende miljøregler inden for forskellige sektorer. Og mange danske virksomheder er allerede godt i gang med at påvirke, hvilke miljøkrav de selv og deres konkurrenter skal leve op til. På BREF-dagen 2015 fortalte en række af disse virksomheder om deres erfaringer og overvejelser.  

Konferencen fandt sted den 30. november i Eigtveds Pakhus og satte fokus på, hvordan BREF-arbejdet foregår i dag, og hvilke prioriteringer fremtiden byder på. Omkring 110 deltagere fra både virksomheder, myndigheder, rådgivere, brancheforeninger og NGO’er var mødt op. 

BREF-dagen 2015 blev indledt med en prolog. Prologen var et tilbud til ”nye” deltagere på området om at få en introduktion til, hvordan revisionen af BREF-dokumenterne foregår i praksis – og hvorfor, hvordan og hvornår danske virksomheder kan involvere sig.

Gode råd fra de erfarne

Formiddagen satte fokus på, hvordan BREF-arbejdet foregår i dag. Her fortalte tre virksomheder, Arla, HOFOR og Statoil, der befinder sig i forskellige stadier af BREF-processen, og en repræsentant fra Miljøstyrelsen om deres erfaringer og overvejelser i processen. De reflekterede samtidig over, hvilke udfordringer der har været, og om der er noget, der kunne være gjort mere effektivt.

De erfarne virksomheder havde generelt to overordnede råd til andre virksomheder: Vær med i opstarten – det er der, man kan påvirke, og det er samtidig en fordel at holde sig orienteret om kravene, fordi fire år til implementering ikke er meget. Det andet råd lød: Hav styr på jeres data – de er afgørende for at påvirke. Miljøstyrelsens råd til virksomheder og myndigheder, som skal i gang med revurdering af miljøgodkendelser, var at tage udgangspunkt i BAT-konklusionernes emissionsintervaller – inklusive de vigtige fodnoter – og dernæst indenfor intervallerne at anlægge en miljøfaglig vurdering af, hvor i intervallet vilkårene skal lægges.

Anbefalinger fra Danmark til EU-Kommissionen

Eftermiddagen satte fokus på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Her fortalte Christopher Allen, Deputy Head of Unit for Industrial Emissions, Air Quality & Noise, DG Environment, European Commission, om kommissionens nye arbejdsprogram og fremtidige prioriteringer i forhold til BAT og BREF. Herefter mødtes repræsentanter fra DI, Landbrug & Fødevarer, Dansk Miljøteknologi og Danmarks Naturfredningsforening i en paneldebat, hvor de bl.a. diskuterede oplægget fra EU-Kommissionen.

Nogle af reaktionerne på det nye arbejdsprogram var bl.a. bekymring over meldingen om at lave så brede BREF’er som muligt og et ønske om bedre dataindsamlingsskemaer. Derudover blev det slået fast, at implementering og håndhævelse i de enkelte medlemslande vil være afgørende for, om vi får ens lovgivning – her så flere den store spændvidde i grænseværdierne som en udfordring.

Der var i løbet af dagen rig mulighed for at få gode råd, stille spørgsmål og debattere – og for at networke med både myndigheder, interesseforeninger og virksomheder.

Programmet for konferencen kan du finde her .

Oplæg for BREF-dagen kan du finde nedenfor.