BREF-dagen 2014

Det er nødvendigt at involvere sig i BREF-arbejdet – og det nytter at involvere sig. Sådan lød nogle af hovedkonklusionerne fra Miljøstyrelsens konference BREF-dagen 2014.

Konferencen fandt sted den 5. november i Eigtveds Pakhus og satte fokus på hele processen fra involvering i BREF-arbejdet til implementering af BAT. Omkring 80 deltagere fra både virksomheder, myndigheder, rådgivere og brancheforeninger var mødt op. 

Den 7. januar 2013 trådte det nye direktiv for industrielle emissioner i kraft. Det betyder, at BREF-dokumenternes miljøkrav – som bliver fastsat ud fra, hvad der kan opnås med de ”bedste tilgængelige teknikker” (BAT) – nu er bindende for virksomhederne. Men det betyder også, at det har større betydning end nogensinde før, at danske virksomheder involverer sig i arbejdet med at fastlægge miljøkravene.

BREF-dokumenter revideres hvert 8. år, og EU er allerede godt i gang med at vedtage, hvilke miljøteknikker der skal sætte niveau for de kommende miljøregler inden for forskellige faktorer. Mange danske virksomheder er allerede godt i gang med at påvirke, hvilke miljøkrav de selv og deres konkurrenter i eksempelvis Polen, Tyskland eller Frankrig skal leve op til.

På BREF-dagen 2014 var det derfor blevet tid til at samle op på nogle af de foreløbige erfaringer og til at kigge nærmere på implementeringen af BAT.

Store konkurrencemuligheder for danske virksomheder

”BREF-dagen 2014 – fra involvering i BREF-arbejdet til implementering af BAT” satte fokus på tre temaer: involvering i BREF-arbejdet, forskellige dilemmaer ved udformning af BAT og implementering af BAT.

Lone Loklindt, folketingsmedlem for Radikale Venstre og formand for Miljøudvalget, påpegede i sin åbningstale, at BREF-arbejdet, hvor vi i EU opstiller fælles miljøkrav på en struktureret måde, er et af de vigtigste redskaber til at løse de globale miljøudfordringer. Hun understregede samtidig, at erhvervspolitik og miljøpolitik er to sider af samme sag. Eksempelvis har danske virksomheder tidligt efterspurgt løsninger til at få renere luft, og derfor er danske virksomheder i dag på forkant i forhold til lignende virksomheder i EU, ligesom danske leverandører af teknik til renere luft har store konkurrencemuligheder, også globalt set.

Også Mikkel Aarø-Hansen, afdelingschef i Miljøministeriet, understregede i sin indledende tale, at BAT-konklusionerne kan få store konsekvenser for virksomheder og teknologileverandører, men at det også åbner store konkurrencemuligheder.

Mange spændende oplæg

Dagen bød på oplæg fra både ind- og udland, og fra både myndigheder og virksomheder. Bl.a. fortalte Wolfgang Volkhausen fra Thyssen Krupp Steel Europe AG om BREF-arbejdet i Tyskland, Mette Meldahl Drejstel fra Rockwool International A/S fortalte om erfaringerne med at have fabrikker i mange forskellige lande, og Marit Hvam Pedersen fra Faxe Kommune gav gode råd til vellykket implementering af BAT. 

Der var i løbet af dagen rig mulighed for at få gode råd, stille spørgsmål og debattere – og for at høre om muligheden for at påvirke miljølovgivningen ved at deltage i et af Miljøstyrelsens BREF-partnerskaber.

Program for BREF-dagen 2014

 

Her kan du se oplægsholdernes præsentationer

Birgitte Holm Christensen, Miljøstyrelsen Erhverv: ”Danske BREF-partnerskaber”

Marit Hvam Pedersen, Faxe Kommune: ”Hvilke erfaringer har en dansk kommune gjort sig med implementering?”

Mette Meldahl Drejstel, Rockwool International A/S: “Hvilke erfaringer har en international virksomhed gjort sig med implementering?”

Uffe Sønderhousen, Niras: ”Hvilke fordele og ulemper er der ved at stille ressourcekrav i BAT-konklusionerne?”

Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen Erhverv: ”Hvordan kan og vil Kommissionen og Miljøstyrelsen sikre sig ensartet implementering?”

Wolfgang Volkhausen, Thyssen Krupp Steel Europe AG: ”Erfaringer fra en tysk virksomhed”