Arbejdsplan for kommende BREF-revisioner

BAT-Referencedokument (BREF)

Forventet (re-)aktivering af

den tekniske arbejdsgruppe

Tekstiler (Textiles, TXT) 2017
Slagterier og animalske biprodukter (Slaughterhouses and Animal by-products, SA) 3. kvartal 2018
Keramiske produkter (Ceramics, CER) 2019
Smedjer og støberier (Smitheries and Foundries, SF) 4. kvartal 2018
Overfladebehandling af metaller og plast (Surfacetreatment of Metals and Plastics, STM) 2020

Produktion af uorganiske grundkemikalier - ammoniak, syre og gødningsprodukter (Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acid and Fertilisers, LVIC-AAF)

 

Uorganiske kemikalier i storskalaproduktion - faste stoffer og andre stoffer  (Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others Industry, LVIC-S)

 

Produktion af polymerer (Production of Polymers, POL)

 

Produktion af uorganiske specialkemikalier  (Production of Speciality Inorganic Chemicals, SIC)

 

Produktion af organiske finkemikalier  (Manufacture of Organic Fine Chemicals, OFC)

Overvejelser om informationsudveksling om udvalgte kemiske produkter/sektorer/processer/undersektorer afhænger af overvejelser og udkomme af BREF for Luftrensning I den kemiske industry (WGC).