National følgegruppe

Følgegruppen har til formål at koordinere den danske indsats og sikre Danmarks indflydelse på de nye miljøvilkår for europæiske virksomheder.

Partnerskaber 1170-400

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med den ”bedst tilgængelige teknik” ( BAT ). Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter .

Der findes i dag ca. 30 BREF-dokumenter. Dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive en del af lovgivningen.

BREF-dokumenternes miljøkrav er bindende for virksomhederne og bliver indarbejdet i deres miljøgodkendelse. Virksomhederne har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Tæt dialog med berørte virksomheder

Miljøstyrelsen vil arbejde aktivt for at EU’s nye BAT-konklusioner:

 • i størst muligt omfang afspejler og fremmer danske virksomheders produktionsprocesser og styrker inden for ressourceeffektiv produktion
 • bidrager til bedre miljø – og til grøn omstilling og vækst.


Påvirkningen af det europæiske arbejde skal ske i tæt dialog med de berørte virksomheder i Danmark. Hermed sikres bl.a., at de nye krav formuleres, så de rent faktisk bygger på de miljømæssigt bedste teknikker, der ikke kun er på et forsøgsstadie, men afprøvet i markedet, og som er økonomisk tilgængelige. Den nationale følgegruppe skal bidrage til, at indsatsen balanceres. Fokus skal både være på de virksomheder, der bliver omfattet af de nye krav, og på de miljøteknologivirksomheder, der leverer løsningerne.

Miljøstyrelsen og den nationale følgegruppe holder møde to gange om året og har løbende kontakt for at sikre en god dialog og et stærkt samarbejde.

Følgegruppens medlemmer

Følgegruppen er åben for interesserede organisationer, foreninger og styrelser. I øjeblikket er følgende parter medlem af følgegruppen:

 • Copenhagen Capacity
 • Copenhagen Cleantech
 • Dakofa
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Affaldsforening
 • Dansk Energi
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Miljøteknologi
 • Danva
 • DI
 • EnviNa
 • EOF
 • Erhvervsstyrelsen
 • Landbrug & Fødevarer
 • LiF
 • KL
 • Naturstyrelsen