Processen for mellemstore fyringsanlæg

Virksomheder skal sende anmeldelse eller ansøgning om godkendelse af nye mellemstore fyringsanlæg via Byg og Miljø, før de må etableres eller ændres.

Virksomheder med nye mellemstore fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen skal være særligt opmærksom på:

 • Du skal ansøge om afgørelse efter reglerne i miljøvurderingsloven (VVM) for nye anlæg og ændringer af nye anlæg (VVM), hvis anlægget er omfattet af anmeldeordningen i bekendtgørelsens kapitel 8.
 • Du kan tidligst anmelde nye anlæg og ændringer af nye anlæg, når der foreligger en afgørelse efter miljøvurderingsreglerne (VVM).
 • Du skal anmelde nye anlæg og ændringer af nye anlæg ved at udfylde et anmeldeskema i Byg og Miljø
 • Du kan søge om dispensation fra visse krav i bekendtgørelsen, når du anmelder.
 • Har du brug for en spildevandstilladelse, skal du også søge om den via Byg og Miljø, og du kan gøre det samtidig med, at du anmelder.
 • Når du har sendt anmeldelsen, vil du modtage en standardbekræftelse på, at anmeldelsen er indsendt
 • Kommunen vil inden for en uge sende en kvittering til dig. Kommunen vil inden tre uger fra anmeldelsen bede dig om at sende eventuelle manglende oplysninger.
 • Kommunen kan stille supplerende eller skærpede krav.
 • Du kan klage over afgørelse om supplerende eller skærpede krav og dispensationer.
 • Bygge- og anlægsarbejder må som hovedregel ikke igangsættes, før kommunen har meddelt, at anlægget er registreret.
 • Anlægget må ikke sættes i drift, før kommunen har meddelt, at anlægget er registreret.
 • Alle bekendtgørelsen miljøkrav er direkte bindende, undtagen dem som kommunen eventuelt har skærpet eller lempet.

Virksomheder med nye mellemstore fyringsanlæg omfattet af særlige regler for listevirksomheder skal være særligt opmærksom på:

 • Du skal søge om godkendelse af nye anlæg og ændringer af nye anlæg, hvis anlægget er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder i bekendtgørelsens kapitel 9
 • Ansøgning om godkendelse og anmeldelse efter miljøvurderingsreglerne (VVM) kan ske samtidigt
 • Du skal ansøge om godkendelse af nye anlæg og ændringer af nye anlæg ved at udfylde et ansøgningsskema i Byg og Miljø.  Ansøgningsskemaet vil indeholde de oplysningspunkter, der er påkrævet efter godkendelsesbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.
 • Du kan søge om dispensation fra visse krav i bekendtgørelsen, når du søger om godkendelse.
 • Har du brug for en spildevandstilladelse, skal du også søge om den via Byg og Miljø, og du kan gøre det samtidig med, at du ansøger om godkendelse.
 • Godkendelsesmyndigheden kan stille supplerende eller skærpede krav.
 • Du kan klage over afgørelse om supplerende eller skærpede krav og dispensationer.
 • Alle bekendtgørelsen miljøkrav er direkte bindende, undtagen krav om støjgrænser og B-værdier i bekendtgørelsens kapitel 5 og de krav, som godkendelsesmyndigheden eventuelt har skærpet eller lempet.

Som myndighed skal du være særligt opmærksom på:

 • Du skal sikre dig, at der er truffet afgørelse efter miljøvurderingsreglerne (VVM) for anlæg, der er anmeldt efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 8, inden du behandler anmeldelsen.
 • Du skal ved modtagelse af anmeldelsen eller ansøgningen vurdere, om der mangler oplysninger.
 • Du skal senest en uge efter modtagelse af anmeldelsen kvittere for den og oplyse, hvilke oplysninger der offentliggøres på DMA. Desuden skal du anmode om eventuelle manglende oplysninger inden for 3 uger fra modtagelse af anmeldelsen.
 • Du skal senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning om godkendelse oplyse, at godkendelsesproceduren er igangsat, og hvilke oplysninger der offentliggøres på DMA.
 • Du skal som hovedregel behandle anmeldelsen inden for fire uger fra modtagelse af en fuldstændig anmeldelse.
 • Hvis virksomheden søger om spildevandstilladelse samtidigt med dispensation fra et vilkår i bekendtgørelsen, eller når du vil stille skærpede eller supplerende krav, så skal du også meddele disse to afgørelser samtidigt.
 • Du skal offentliggøre oplysninger på DMA, som beskrevet i bekendtgørelsens kapitel 13.
 • Hvis der er tale om et nystartet fyringsanlæg, kan det være omfattet af krav om opstartstilsyn.