Digital ansøgning om miljøgodkendelse

Både godkendelsespligtige bilag 1- og bilag 2-virksomheder skal søge digitalt om miljøgodkendelse via Byg og Miljø. For bilag 2-virksomheder skal ansøgning om tilladelse til tilslutning af spildevand til renseanlæg og ansøgning om screeningsafgørelse i forhold til miljøvurderingsloven for projekter optaget på lovens bilag 2 ligeledes ske digitalt via Byg og Miljø.

Som virksomhed skal du være særligt opmærksom på, at:

  • hvis du er bilag 2-virksomhed, har du krav på at få samtidighed i de afgørelser, du søger om: Hvis du på samme tid søger om en miljøgodkendelse, en spildevandstilladelse og en screeningsafgørelse i Byg og Miljø, så vil du få afgørelserne om miljøgodkendelse og spildevand samtidigt. Hvis det er muligt, vil myndigheden også meddele screeningsafgørelsen sammen med de to andre.
  • du kan søge om dispensation til at påbegynde bygge og anlægsarbejde: Du kan søge om tilladelse til at gå i gang med bygge- og anlægsarbejder, før der er meddelt miljøgodkendelse. I den forbindelse vil du få en screeningsafgørelse i forhold til miljøvurderingsloven. Du kan ikke søge om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde i Byg og Miljø. Kontakt din myndighed herom.
  • du kan gøre opmærksom på, at du opfatter visse oplysninger som følsomme for virksomheden: Når du indtaster oplysninger i Byg og Miljø, kan du markere, at du opfatter visse oplysninger som følsomme for virksomhedens forretning, hvis de deles med offentligheden, og du derfor ønsker fortrolighed. Det samme kan du oplyse i forhold til oplysninger i de bilag, som du vedhæfter. Du skal huske at skrive en begrundelse for dit ønske. Det betyder ikke, at oplysningerne nødvendigvis vil blive holdt fortrolige, men det er en oplysning til myndigheden om at være opmærksom. Når miljøgodkendelsen bliver offentliggjort, eller hvis der anmodes om aktindsigt, vil myndigheden tage aktivt stilling til, hvilke oplysninger der i henhold til lovgivningen kan holdes fortrolige.
  • hvis der er oplysningskrav, som ikke er relevante, kan du markere, at et oplysningskrav ikke er relevant for det, du søger om. Du skal begrunde, hvorfor det ikke er relevant. 
  • Byg og Miljø foreslår standardvilkår: Når du udfylder oplysningskravene i Byg og Miljø, vil du blive præsenteret for forslag til vilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsen, og du skal forholde dig til, om virksomheden kan overholde vilkårene. Hvis du mener, at det ikke er muligt at overholde vilkårene, skal du begrunde hvorfor og eventuelt foreslå en anden grænseværdi eller vilkår. Det er dog kun virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, som bliver præsenteret for dem.
  • du kan se hvem der er godkendelsesmyndighed: Under din status for ansøgningen kan du se, hvilken myndighed der skal godkende din ansøgning. Det er sted og aktivitet (listepunkt), der bestemmer, hvem der er myndighed.
  • du kan bruge rådgiver eller få hjælp fra myndigheden: Hvis du bruger en rådgiver til at udforme din ansøgning, kan du give denne adgang til din sag i Byg og Miljø. Du kan give rådgiveren rettigheder til at læse projektets indhold, udfylde dokumentation, søge på dine vegne eller tildele ejerskab af projektet. Hvis du har brug for konkret hjælp, kan du kontakte myndigheden.
  • når du har indsendt din ansøgning, kan du se status for din sag: Når du har udfyldt alle oplysningskrav og er færdig med din ansøgning, sender du din ansøgning til myndigheden. Byg og Miljø sikrer, at den sendes til den rette myndighed. Hvis Miljøstyrelsen er den godkendende myndighed, sørger Byg og Miljø for, at Miljøstyrelsen modtager din ansøgning. Kommunen modtager også din ansøgning automatisk, fordi de skal vurdere en række planmæssige forhold i lokalområdet. Du kan se dette i din ansøgning i Byg og Miljø, hvor Miljøstyrelsen vil være angivet som ”ansvarlig myndighed” og kommunen som ”tilknyttet myndighed”. Du får bekræftet, at ansøgningen er sendt, og du vil nu kunne følge status for din sag i Byg og Miljø. 

Som myndighed skal du være særligt opmærksom på, at:

  • du modtager ansøgningerne i jeres dokumenthåndteringssystem/fagsystem: Du modtager dokumenter og oplysninger, som virksomheden sender i kommunens/Miljøstyrelsens dokumenthåndteringssystem eller fagsystem, hvis det er integreret til Byg og Miljø.
  • du skal afvise ikke-digitale ansøgninger: Som hovedregel skal du afvise ansøgninger om miljøgodkendelse, der ikke søges digitalt. Hvis det drejer sig om en bilag 2-virksomhed, skal du også afvise ansøgninger om spildevandstilladelse og screening efter miljøvurderingsloven, der ikke søges digitalt. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.