Forhåndsdialog

Det kan være en god idé at gå i dialog med tilsyns- og godkendelsesmyndigheden, inden virksomheden starter ansøgnings- eller anmeldeprocessen. Det gælder både for virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse (bilag 1- eller bilag 2-virksomheder), maskinværksteder, der skal anmelde sig i forhold til maskinværkstedsbekendtgørelsen og mellemstore fyringsanlæg, der skal anmeldes eller søge om godkendelse efter reglerne i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg. Forhåndsdialogen kan være med til at sikre, at virksomheden kommer godt fra start.

Forhåndsdialogen kan blandt andet afklare:

 • Hvilket listepunkt(er) i godkendelsesbekendtgørelsen, som virksomheden er omfattet af.
 • Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelsen om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (maskinværkstedsbekendtgørelsen).
 • Om fyringsanlægget er omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.
 • Om der er særlige planbestemmelser for den lokalitet, hvor virksomheden gerne vil etablere sig på.
 • Om virksomheden ud over ansøgning om miljøgodkendelse også skal anmeldes i forhold til miljøvurderingsreglerne og søges om spildevandstilladelse – og hvordan virksomheden sikrer samtidighed, dvs. modtager de 3 afgørelser samtidigt.
 • Reglerne for hvornår i processen mellemstore fyringsanlæg skal anmeldes efter miljøvurderingsreglerne.
 • Hvem der er myndighed for virksomheden, og hvordan virksomheden skal forholde sig, hvis flere myndigheder skal inddrages. Det kan være tilfældet, hvis den godkendende myndighed er Miljøstyrelsen, og hvis virksomheden også skal søge om en tilslutningstilladelse hos kommunen.                                                                                                                             

Som virksomhed skal du være særligt opmærksom på:

 • Når du etablerer en ny virksomhed, er forhåndsdialog særlig relevant: Før du søger om miljøgodkendelse, sender en anmeldelse eller når dit projekt er i skitsefasen, kan det have stor værdi at have en indledende drøftelse med myndigheden. Det gælder særligt ved etablering af ny virksomhed. Det kan også være relevant, hvis du ændrer eller udvider en eksisterende virksomhed.
 • Du skal kende listepunktet for din virksomhed, når du søger i Byg og Miljø: Du kan bruge forhåndsdialogen til at få afklaret, hvilket listepunkt(er) i godkendelsesbekendtgørelsen din virksomheds aktiviteter er omfattet af. Det er meget vigtigt, at du har det på plads, inden du begynder din ansøgning i Byg og Miljø, fordi du ellers kan komme til at indtaste oplysninger i forkerte skemaer.
 • Har du et maskinværksted, kan myndighederne hjælpe dig med at afklare, om det er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen.
 • Du har lov til at tage din rådgiver med: Hvis du har tilknyttet en rådgiver eller overvejer at få en, kan din rådgiver med fordel deltage i forhåndsdialogen.
 • Du kan undersøge afgørende drifts- og miljøforhold inden dialogen: Der kan være flere drifts- og miljøforhold, som kan være afgørende ved behandling af din ansøgning eller anmeldelse, og som det derfor er en god idé at undersøge, så er du bedre forberedt, når du drøfter projektet med myndigheden. Det kan f.eks. være overvejelser om behovet for ressourcer (vand, kølevand, energi), hvilke til- og frakørsel virksomheden har brug for, og hvilke luftemissioner og mængder af processpildevand der forventes at være fra virksomheden.

Som myndighed skal du være særligt opmærksom på:

 • Du har pligt til at vejlede virksomhederne: Virksomhederne har ikke pligt til at deltage i en forhåndsdialog, men som myndighed skal du (jf. forvaltningsloven) vejlede virksomhederne om reglerne, hvis de henvender sig til dig.