Proces for ansøgning og anmeldelse

Her kan du læse om, hvad den digitaliserede proces for ansøgning og anmeldelse indebærer for dig – fra ansøgning og anmeldelse til afgørelse, registrering og opstartstilsyn – og du kan få gode råd til, hvilke forhold du skal være særlig opmærksom på, hvis du er virksomhed eller tilsyns- og godkendelsesmyndighed.

Virksomheder omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal ansøge digitalt om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

I Byg og Miljø bliver virksomheden guidet igennem ansøgningen trin for trin. Det sikrer, at virksomheden får indtastet alle relevante oplysninger. Når virksomheden har tastet alle oplysninger ind, sendes ansøgningen automatisk til den rette myndighed. Når myndigheden fra starten får en ansøgning med alle relevante oplysninger, bliver sagsbehandlingstiden kortere. Det betyder, at virksomheden kan igangsætte investeringer tidligere.

Processen har fem faser. Ved at klikke på figuren kan du læse om, hvad de enkelte faser indebærer for virksomheden og tilsyns- og godkendelsesmyndigheden, og hvilke forhold du særligt skal være opmærksom på.

Maskinværksteder

Særligt for maskinværksteder

Maskinværksteder skal ikke have en miljøgodkendelse. Du skal sende en anmeldelse via Byg og Miljø, før du etablerer, udvider eller ændrer dit maskinværksted. Vær opmærksom på, at forhåndsdialog og opstartstilsyn også er relevant for maskinværksteder. Klik på figuren og læs mere.

Særligt for nye mellemstore fyringsanlæg

Nye mellemstore fyringsanlæg og ændringer af nye mellemstore fyringsanlæg skal enten anmeldelses efter reglerne i kapitel 8 i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, eller søge om miljøgodkendelse efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 9. Nye mellemstore fyringsanlæg og ændringer af nye mellemstore fyringsanlæg skal også screenes efter reglerne i miljøvurderingsloven (VVM).

Anmeldelse og ansøgninger skal ske digitalt via Byg og Miljø. 

Hvordan søger og anmelder man i Byg og Miljø

Under Byg og Miljø – Trin for trin får du forklaret, hvordan virksomheden søger i Byg og Miljø, og hvordan myndigheden bruger Byg og Miljø i sagsbehandlingen. 

Lovgivningen bag

Herunder kan du se lovgivningen bag anmeldeordningen og finde de gældende bekendtgørelser på retsinformation ved at søge på bekendtgørelsesnavnet:

  • Godkendelsesbekendtgørelsen 
  • Tilsynsbekendtgørelsen 
  • VVM-bekendtgørelsen 
  • Spildevandsbekendtgørelsen 
  • Standardvilkårsbekendtgørelsen 
  • Maskinværkstedsbekendtgørelsen 
  • Bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg
  • Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Vejledninger, hvor du kan læse mere