Ansøgning og anmeldelse i Byg og Miljø. Miljøoplysninger i DMA

De digitale systemer, Byg og Miljø og Digital Miljøadministration (DMA) giver en hurtig og enkel miljøsagsbehandling for virksomhederne og giver offentligheden adgang til forskellige miljøoplysninger fx om virksomhedernes godkendelser og tilsyn.

Alle godkendelsespligtige virksomheder, maskinværksteder og nye mellemstore fyringsanlæg skal søge om miljøgodkendelse eller anmeldes sig via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, før de etablerer sig, udvider eller ændrer produktionen. Systemet guider virksomhederne igennem ansøgnings- og anmeldeprocessen, så myndighederne får de oplysninger, de har brug for.

Myndighederne skal offentliggøre oplysninger om den enkelte virksomhed om blandt andet miljøgodkendelser, afgørelser og miljøtilsyn via den fælles portal, Digital Miljøadministration, så miljøoplysningerne bliver tilgængelige for myndigheder, borgere og virksomheder.

Gå til Anmeldeordningen – Sådan er processen

Ansøgning og anmeldelse – sådan er processen

Hvad betyder anmelde- og ansøgningsprocessen for virksomheden og myndigheden? Hvilke forhold skal du være særlig opmærksom på?

Gå til Byg og Miljø – Trin for trin

Byg og Miljø – Trin for trin

Hvordan ansøger virksomheden i Byg og Miljø? Hvordan bruger myndigheden Byg og Miljø i sagsbehandlingen? Hent Trin for trin-guiden og se demo-film.

Gå til DMA - Digital Miljøadministration

DMA - Digital Miljøadministration

Hvilke miljøoplysninger finder du i DMA? Hvilke data skal myndigheden indberette til Miljøstyrelsen? Hvad bliver registreret om virksomheden?

Gå til Præsentationsmaterialer og øvrigt materiale

Præsentationsmateriale og øvrigt materiale fra 2016

Oversigt over temadage og informationsmøder, undervisningsmaterialer, nyheder og øvrigt materiale.

Gå til Support