Cirkulær Forretning

Cirkulær forretning støtter små og mellemstore virksomheder i arbejdet med at omstille til mere cirkulær økonomi via deres brancheforeninger

Små og mellemstore virksomheder råder sjældent over den tilstrækkelige kapacitet og viden om cirkulær økonomi, og derfor er Cirkulær forretning målrettet brancheorganisationer for små og mellemstore virksomheder for at udnytte disses netværk og forankre indsatsen, så den fortsætter efter projektets ophør. Miljøstyrelsen vil med initiativet bidrage til, at virksomhederne i højere grad kan udnytte deres potentialer i en cirkulær forretningsmodel.

I Cirkulær forretning indgår brancheorganisationer en frivillig aftale med Miljøstyrelsen, hvor der opstilles konkrete mål for og gennemføres aktiviteter der fremmer cirkulær økonomi. Målene kan f.eks. omhandle uddannelse, udvikling af nye forretningsmodeller, etablering af partnerskaber og erfaringsudveksling.