Natural Capital Accounting

Natural Capital Accounting (NCA) hjælper virksomheder, regeringer og NGO'er med at træffe bedre beslutninger for bæredygtig udvikling. NCA er et bredt begreb, der dækker flere tilgange herunder EP&L.

Natural Capital Accounting er et bredt begreb, der dækker flere tilgange herunder Environmental Profit & Loss (EP&L). En EP&L-analyse er et forsøg på at redegøre i finansielle termer for de økosystemtjenester, som en virksomhed og hele dens værdikæde er afhængig af. I EP&L henviser " Profit " til enhver virksomhedsaktivitet, der gavner miljøet, hvorimod "Loss " henviser til aktiviteter, som har en negativ indvirkning på miljøet. Derved tegner man et billede af de reelle omkostninger ved at drive forretning, da opgørelsen også afspejler miljøomkostningerne.

Det kan diskuteres, hvorvidt pengene er den bedste enhed når det drejer sig om at måle miljøbelastning, for det er svært at placere universelle monetære værdier på fælles ressourcer som frisk vand, luft, biodiversitet og jord. Ikke desto mindre giver den monetære værdi mulighed for en direkte sammenligning mellem EP&L og virksomheders indtjening.

EP&L giver gennemsigtighed i produktionen og mulighed for at prioritere miljøindsatsen. Det brede perspektiv fordrer bæredygtighed i hele leverandørkæden.

NCA i den danske tekstilindustri

I samarbejde med den danske tekstilindustri har Miljøstyrelsen netop færdiggjort en NCA analyse, der skal bidrage til at udvikle sektoren i en mere bæredygtig retning. Læs hele rapporten eller en kort sammenfatning

Tekstilindustrien er en vigtig sektor i en dansk kontekst i form af eksport og beskæftigelse. Samtidig er sektoren blandt de mest forurenende og ressourcekrævende i verden med betydelige potentialer for forbedringer. Du kan finde projektbeskrivelsen i faktaboksen.

Miljøstyrelsen blev nomineret til en  GLASA-pris 2014  (The Global Leadership Award in Sustainable Apparel) for samarbejdet med den danske tekstilindustri.