Søg tilskud gennem GUDP

GUDP er Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, som skal fremme en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling i fødevareerhvervene.

Det er formålet med GUDP at yde tilskud til realisering af gode idéer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling.

Projektidéerne skal bidrage til løsning af de væsentligste udfordringer inden i hele fødevaresektorens værdikæde fra primærproduktionen i jordbrug, fiskeri og akvakultur til forarbejdnings- og fremstillingsindustri og afsætning. 

Programmet administreres af GUDP-sekretariatet, som er delt mellem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen. 

Ansøgningsskemaer og vejledninger ligger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: 

Find ansøgningsskemaer og vejledninger her 

Kontakt GUDP-sekretariatetet: Obfuscated Email