Planteproteiner til fødevarer

GUDP støtter en række projekter, som arbejder på at skabe velsmagende, plantebaserede proteinprodukter af høj kvalitet til fremtidens klimavenlige kost på basis af danske råvarer.

Hestebønner, ærter, quinoa, hamp, østershatte, tang, kløvergræs og lucerne kan i fremtiden blive vigtige proteinkilder for forbrugere, som vil spise mindre animalsk protein og gå over til en mere klimavenlig, plantebaseret kost.

En række GUDP-projekter er allerede i gang med at udvikle ny teknologi, metoder og produkter, som kan resultere i velsmagende plantebaserede madvarer og fødevareingredienser med højt indhold af protein i god kvalitet produceret af danske råvarer.

GUDP støtter projekterne, fordi de kan bidrage til at imødekomme den markant stigende efterspørgsel på plantebaserede protienprodukter og samtidig lette fødevareproduktionens klimaaftryk.

Klimavenlige planteproteiner

Klimabelastningen ved produktion af animalsk protein er langt større end ved produktion af planteproteiner fra for eksempel bælgplanter målt per produceret energienhed. Desuden er kødproduktion ineffektiv sammenlignet med produktion af planter set i forhold til forbruget af energi, areal og vand.

Stigende efterspørgsel

Stadig flere forbrugere efterspørger plantebaserede proteinprodukter til erstatning af kød, mælk og æg. Tendensen er en af de stærkeste forbrugertrends i Danmark og på globale fødevaremarked. Motivationen bag det ændrede valg er ofte hensyn til klimaet, sundheden eller husdyrenes velfærd.

Udfordrende aminosyrer

En af udfordringerne ved omstilling til en mere plantebaseret kost er, at de animalske produkter generelt har et højere indhold og en bedre sammensætning af de livsnødvendige, essentielle aminosyrer end vegetabilsk produkter. Derfor arbejder en del af GUDP´s projekter med at udvikle nye planteprodukter, som bedre opfylder kroppens behov.

En anden udfordring er, at en stor del af de plantebaserede fødevarer på det danske marked i dag er baseret på importeret soja, der ofte ikke er bæredygtigt produceret. Derfor har GUDP også prioriteret projekter, som udvikler danske produktion af proteinafgrøder til fødevarer.

Netværk for fremtidens planteproteiner

I 2019 støttede GUDP et nyt netværk ledet af Dansk Vegetarisk Forening, som vil styrke produktionen af planteprotein og accelerere udviklingen af et plantebaseret fødevareerhverv i Danmark.

Netværket holder en række arrangementer og planlægger at udgive en serie inspirationspapirer og en afsluttende rapport.

Plant-based FoodNetwork

I 2017 bevilligede GUDP støtte til det første netværk om plantebaserede fødevarer: Plant-based FoodNetwork - netværk for plantebaseret fødevareudvikling ledet af Videnscenter for fødevarer (nu Food & Bio Cluster Denmark). Projektet blev afsluttet i 2020 og har bl.a. udgivet to publikationer:  

Læs mere om det afsluttede netværksprojekt på GUDP´s hjemmeside 

GUDP-projekter: Planteprotein til fødevarer

FermPro
Ny fermenteringsteknologi til forbering af smag, tekstur og næringsværdi i ingredienser baseret på ærter, hestebønner, kartofler og græs. GUDP-støtte: 5,9 mio. kr. 

MycoProtein
Østershatte dyrkes på restprodukter fra sukker-industrien. Forarbejdes til produkt med højt protein-indhold og umamismag. 
GUDP-støtte: 6,9 mio. kr.

GRÆS4FOOD
Protein af høj kvalitet udtræk-kes fra kløver og lucerne ved membranfiltrering. Nye funktionelle egenskaber som fx æg. GUDP-støtte: 8,1 mio. kr.

NEKSTPRO
Ekstrudering af protein fra dansk producerede økologisk ærter, linser, hestebønner og quinoa. Kombineres til føde-vareingredienser med optimal aminosyresammensætning.
GUDP-støtte: 7,9 mio. kr.

SeaSus-protein
Produktion af højværdi-protein ved hjælp af bioraffinering af fire tangarter, som vokser i danske farvande.
GUDP-støtte: 8,3 mio. kr.

QUSACU
Netværk med dyrkningsforsøg og sortsafprøvning af quinoa.
GUDP-støtte: 2 mio. kr.

InnoGrass
Afprøver om protein udvundet af græs ved hjælp af bioraffine-ring kan bruges i fødevarer som fx plantefars.
GUDP-støtte: 4 mio. kr.

Subleem 2.0
Bioraffinering af roetop og græs til fødevareingredienser.
GUDP-støtte: 2,8 mio. kr.

Fortidens ærter og bønner som fremtidens protiener
Dyrkning af gamle danske protienrige plantesorter med henblik på produktion af fødevareingreidienser. GUDP-støtte: 1,6 mio. kr. 

ProBioWheatgrass
Fermentering af grøn, spiret hvede til glutenfri fødevare-ingrediens med 19 af de 20 aminosyrer. 
GUDP-støtte: 4,7 mio.

Udvinding af protein og aminosyrer fra hampefrø 
Udikling af proces til udvinding af fibre, protein og aminosyrer til fødevarer fra hampefrø efter olieudpresning.
GUDP-støtte: 7,2 mio. kr.

InnoPro
Udvinding af protein fra restproduktet fra produktion af kartoffelmel.
GUDP-støtte 4,3 mio. kr.

Glutenfri økologi
fra muld til mund

Dyrkningsforsøg med økologisk quinoa, amarant, hirse, linser, og kikærter, boghvede, hestebønner og ærter. GUDP-støtte: 7 mio. kr.