Organic RDD

GUDP yder i samarbejde med ICROFS tilskud til økologiske projekter, hvor der udføres forskning og udvikling og/eller demonstration.

GUDP indkalder i særskilte ansøgningsrunder ansøgninger til et økologisk forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogram - benævnt Organic RDD. Indkaldelsen sker i samarbejde med ICROFS, idet GUDP-bestyrelsen i henhold til GUDP-loven indhenter indstilling fra ICROFS-bestyrelse om fokusområder mv. i forbindelse med konkrete økologiske forskningsindsatser.

Projekterne skal understøtte forretningsorienteret nytænkning i det danske økologiske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. De skal både understøtte grøn og økonomisk bæredygtighed.

Organic RDD 4

Ansøgningsrunden for Organic RDD4 er nu åben. Du finder indkaldelsen, vejledning og ansøgningsmateriale under Tilskud under GUDP.

Orienteringsmøder

ICROFS og GUDP holder orienteringsmøder om opslaget til Organic RDD 4, hvor du kan få mere at vide om indholdet i opslaget, ansøgningsprocedure, bedømmelse af ansøgningerne m.m. Der vil også i begrænset omfang være mulighed for sparring omkring projektideer. Møderne holdes i hhv. Aarhus mandag d. 16. april kl. 13:00 – 15:30 og i København onsdag d. 18. april kl. 14:30 – 17:00. Tilmelding senest 11.4. til . Nærmere information om mødelokation og dagsorden sendes derefter på mail.

Organic RDD projekter

Du kan se en samlet oversigt over projekter under Organic RDD støttet af GUDP her.

Mere information

Læs mere om Organic RDD og de støttede projekter på ICROFS hjemmeside.