Organic RDD

GUDP yder i samarbejde med ICROFS tilskud til økologiske projekter, hvor der udføres forskning og udvikling og/eller demonstration.

GUDP indkalder i særskilte ansøgningsrunder ansøgninger til Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, kaldet Organic RDD. Indkaldelsen sker i samarbejde med Internationalt Center for Forskning i Økologisk Landbrug og Fødevaresystmer, ICROFS.

GUDP-bestyrelsen indhenter i henhold til GUDP-loven indstilling fra ICROFS bestyrelse om fokusområder mv. i forbindelse med konkrete økologiske forskningsindsatser.

Projekterne skal understøtte forretningsorienteret nytænkning i det danske økologiske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. De skal både understøtte grøn og økonomisk bæredygtighed. 

 

Aktuelt program: Organic RDD 5

Ansøgninger til Organic RDD 5  blev indkaldt den 20. februar 2019 med ansøgningsfrist den 21. maj 2019 kl. 12. 
Læs mere om ansøgninger til Organic RDD 5.

Retningslinjer for projektstøtte under Organic RDD 5 
Ansøgningsskemaer og -vejledninger til Organic RDD5

 

Afsluttede projekter

Oversigt over projekter i ORDD 1, ORDD 2 og ORDD 3

Oversigt over projekter i ORDD 4


Informationsmøder om Organic RDD 

I forbindelse med ansøgningrunden til Organic RDD afholder ICROFS to informationsmøder. På møderne kan man bl.a. få vejledning i at udarbejde en ansøgning med forretningsplan og kommunikationsplan, så den opfylder kravene. Man kan få gode råd om, hvordan man undgår de mest almindelige fejl. Der er også¨mulighed at netværke med andre potentielle ansøgere og for at få sparring på sin konkrete projektidé. Individuel sparring kræver dog særlig tilmelding per mail.

Der er ikke planlagt aktuelle møder, da fristen for ansøgning i den indeværende runde er udløbet. 

 

Yderligere information

Ilse A. Rasmussen,  ICROFS
Tlf.: 51779512, mail:

Læs mere om Organic RDDICROFS hjemmeside.