Organic RDD

GUDP yder i samarbejde med ICROFS tilskud til økologiske projekter, hvor der udføres forskning og udvikling og/eller demonstration.

GUDP indkalder i særskilte ansøgningsrunder ansøgninger til Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, kaldet Organic RDD. Indkaldelsen sker i samarbejde med Internationalt Center for Forskning i Økologisk Landbrug og Fødevaresystemer, ICROFS.

GUDP-bestyrelsen indhenter i henhold til GUDP-loven indstilling fra ICROFS bestyrelse om fokusområder mv. i forbindelse med konkrete økologiske forskningsindsatser.

Projekterne skal understøtte forretningsorienteret nytænkning i det danske økologiske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. De skal både understøtte grøn og økonomisk bæredygtighed.  

Oversigt over ORDD-projekter

Informationsmøder om Organic RDD 

I forbindelse med ansøgningsrunden til Organic RDD afholder ICROFS to informationsmøder. På møderne kan man bl.a. få vejledning i at udarbejde en ansøgning med forretningsplan og kommunikationsplan, så den opfylder kravene.

Man kan få gode råd om, hvordan man undgår de mest almindelige fejl. Der er også mulighed for at netværke med andre potentielle ansøgere og for at få sparring på sin konkrete projektidé. Individuel sparring kræver dog særlig tilmelding per mail.

Yderligere information

Ilse A. Rasmussen,  ICROFS
Tlf.: 51779512, mail: Obfuscated Email

Læs mere om Organic RDDICROFS hjemmeside.