GUDP's Internationale fokus

GUDP deltager i en række ERA-Nets, som er samarbejder mellem europæiske bevillingsmyndigheder om bl.a. indkaldelse af ansøgninger til transnationale projekter.

ERA-Net har til formål at fremme koordineringen af nationale og regionale forsknings- og innovationsaktiviteter ved hjælp af netværksdannelse blandt nationale bevillingshavere i Europa og fælles opslag med national medfinansiering fra forskellige lande. Nogle ERA-Net har deltagende partnere uden for EU. Typisk har ERA-nettene foretaget kortlægninger af forskningen i Europa, identificeret forskningsbehov/gaps og med dette som udgangspunkt udarbejdet strategier, foresights, fælles opslag og andre fælles aktiviteter som f.eks. forskerudveksling, uddannelse, udnyttelse af infrastruktur, data mm.

GUDP finansierer danske deltagere i ERA-Nets. 

Ansøgningsproces og ansøgningsmateriale varierer fra opslag til opslag og bliver annonceret her på siden. 

Hvis du har fået tilskud til deltagelse i et transnationalt projekt under et ERA-Net, finder du information om udbetaling og afrapportering under "Har du fået tilskud?".