GUDP´s klimaprojekter

GUDP har i 2020 haft en særlig bevilling på 39,4 millioner kroner til projekter, som kan fremme en mere klimavenlig landbrugsproduktion. Den særlige klimapulje blev fordelt mellem til seks udviklings- og demonstrationsprojekter.

De seks projekter, som opnåede støtte - download listen her 

 • GreenSlurry
 • STABIL
 • Klimanetværket, Field Emission Network 
 • Carbon Farm 2 
 • Klimastyring i væksthuse 
 • Bioadapt

Landbrugets klimabelastning

 • Samlet udledning fra dansk landbrug: 10,5 mio. tons CO₂-ækvivalenter
 • Andel af Danmarks totale udledning: 21 pct. (2014)

Metan, CH₄

 • 21 gange så kraftig effekt som kuldioxid,CO₂
 • Udgør 55 pct. af landbrugets udledning
 • Kommer i Danmark primært fra dyrs fordøjelse og fra gødning
 • Kvæg 70 pct. – Svin 27 pct.

Lattergas, N₂O

 • 310 gange så kraftig effekt som kuldioxid, CO₂
 • Udgør 43 pct. af landbrugets udledning
 • Kommer fra husdyrgødning og fra omsætning af kvælstof (N) i jorden

Kuldioxid, CO₂

 • Alle drivhusgasser omregnes til CO₂-ækvivalenter 
 • Udgør 2 pct. af landbrugets udledning
 • Kommer fra biologiske processer, brug af fossile brændsler og nedbrydning af kulstof i jorden

Kilde: Landbrugsstyrelsen og Aarhus Universitet