Nyt selektivt redskab til tobis-fiskeriet skal skåne sæler og makreller

Det nye selektive fiskeredskab bliver testet af fartøjet Themis S114. Foto: Danmarks Pelagiske Producent Organisation.

Udvikling af et nyt selektivt fiskeredskab skal gøre tobisfiskeriet mere skånsomt over for sæler og markeller, som nu utilsigtet bliver fanget af tobisfiskernes trawl.

 Udvikling af en ekskluder, et nyt selektivt fiskeredskab, skal gøre tobisfiskeriet mere skånsomt over for de sæler og makreller, der nu utilsigtet ender som bifangst i tobisfiskernes trawl.

Hvert år går danske fiskere glip af en samlet indtægt 24 mio. kr., fordi de utilsigtet får makreller med i deres tobis-trawl. Makrellerne er gode spisefisk af høj værdi, men må ikke sorteres fra som konsumfisk, når først de er gået i tobistrawlet. Derfor ender de sammen med de små tobisier som industrifisk på fiskemelsfabrikkerne.

Det vil et nyt GUDP-projekt lave om på. Projektet MiniMakS udvikler en såkaldt ekskluder, som sier makreller og andre større fisk fra. Samtidig bliver ekskluderen designet sådan, at sæler, der forvilder sig ind i trawlet, kan slippe uskadt ud igen.

Sæl om makrel slipper fri

”Både bifangsten af makreller og sæler, der mister livet i trawlene, er et alvorligt problem for tobisfiskeriet i dag,” siger projektleder Claus Reedtz Sparrevohn, som er chefbiolog i Danmarks Pelagiske Producentorganisation.
”Bifangsten af makrel giver økonomisk tab, fordi makrel indbringer omkring 10 kr. per kilo som spisefisk, men kun et par kroner, når den bliver brugt til fiskemel og fiskeolie, mens sæler i trawlet er et problem ud fra et etisk og praktisk perspektiv,” forklarer han.

Sælen er en beskyttet art, og derfor er det vigtigt at undgå, at de bliver fanget og dør i trawlene. Sælerne er desuden et dyrt bekendtskab for fiskerne, fordi de i værste tilfælde kan ødelægger trawlet.

”Ekskluderen vil gøre tobisfiskeriet mere skånsom, og dermed mere bæredygtig både økonomisk og etisk,” påpeger projektlederen.

Der er penge i tobis

Tobis er en lille slank fisk, som tilbringer en stor del af sit liv på havbunden, gerne i groft grus. Den lever af vandlopper og gør ikke meget væsen af sig selv. Ikke desto mindre er tobis-fiskeriet det økonomisk set vigtigste fiskeri herhjemme, og Danmark tegner sig for 94 procent af tobisfiskeriet i EU.

Tobisen er i teorien en udmærket konsumfisk. Den minder om ansjos, men der er ikke tradition for at spise den i Danmark, og hele fangsten bliver derfor forarbejdet til fiskemel og fiskeolie. Fiskemelet bruges som foder, primært til laks i havbrug.

Skrappere regler om bifangst på vej

Tobissæsonen slutter i juli. Hvor stor fangsten bliver, afhænger af kvoten, som bliver fastsat for ét år ad gangen. I 2020-sæsonen blev der ifølge Fiskeristyrelsen leveret omkring 238.000 tons tobis til fiskeindustrien. Danske fartøjer stod for 171.700 tons af fangsten, mens resten hovedsageligt blev landet af norske og svenske fiskere. Dermed blev den danske tobis-kvote på 247.928 tons næsten fuldt udnyttet.

I fremtiden kan fiskerne dog formentlig se frem til, at det ikke alene er hovedfangsten, men også eventuelle bifangster af f.eks. makrel, som vil blive reguleret – evt. med en form for kvote.

”Vi ved endnu ikke, hvordan reglerne bliver, men det et er sikkert, at der kommer yderligere regulering af binfangsterne. Tobisfiskerne vil derfor stå bedre rustet til fremtiden, når de har et redskab som ekskluderen, der tillader dem at få en så ren en tobis-fangst som muligt.”

Sperling-ekskluder som forbillede

Ekskluderen er en form for sorteringsrist, som kun tillader de små fisk at slippe igennem, og tobis er væsentligt mindre end makrel. Et tidligere GUDP-projekt har allerede udviklet en lignende ekskluder til fiskeri af sperling, men det nye projekt skal videreudvikle og tilpasse materialevalg og design, så det passer til tobis.

Bifangsten af makrel skal undgås ved hjælp af hulstørrelsen i sien, mens sælerne skal undgås ved en anden placeringen af trawlet i vandet, og med et design, som tillader dem at komme ud igen, hvis de alligevel er havnet på den forkerte side af nettet.

”Fordi vi bygger videre på erfaringerne med ekskluderen til sperling, regner vi med at have den nye ekskluder på markedet allerede til næste efterår,” siger Claus Reedtz Sparrevohn.

Han forventer, at efterspørgslen vil være stor, og at alle tobis-fiskere i princippet vil være interesserede i det nye redskab.

MiniMakS har fået en bevilling på godt tre millioner kroner, og deltagerne er foruden Danmarks Pelagiske Producent Organisation, virksomheden Tor-Mo Trawl, der skal fremstille ekskluderen, og Skagen-trawleren Themis S114, som skal afprøve den. Desuden deltagere forskere fra DTU Aqua, som undersøger effekten af det skånsomme redskab.

 

Fakta

Projekttitel: MiniMakS

Minimering af makrel- og sælbifangst i tobisfiskeriet 

Projektdeltagere: Danmarks Pelagiske Producent
Organisation, Themis S144, Egernsund Tor-Mo Trawl, DTU AQUA

Projektperiode: 26-02-2020 til 26-02-2022

Bevilget beløb: 3.122.454 kr. 

Kontakt: Claus Reedtz Sparrevohn, Danmarks Pelagiske Producent-organisation