Samlet oversigt over tilsagn runde I 2019:
Udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter, maj 2019