Samlet oversigt over tilsagn runde I 2017:
Udviklings- og demonstrationsprojekter, samt netværksprojekter, juni 2017

Samlet oversigt over tilsagn runde II 2017 samt tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering:

Udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværk runde II 2017, og projekter til etablering af pilotanlæg for grøn bioraffinering