Production Proces for Nutraceuticals made of Pomace from Berry Juice

Med den globale efterspørgsel på sund og naturlig mad har markedet for naturlige farvestoffer udviklet sig enormt. Et nyt projekt vil udnytte, at presserester fra produktion af saft af eksempelvis solbær og surbær, som ellers traditionelt behandles som affald, indeholder store koncentrationer af farvestoffer, der kan anvendes som erstatning for syntetisk farve. Det giver forbrugerne sundere fødevarer og kan vise sig at blive en teknologisk landvinding for danske bærproducenter.

De seneste års ernæringsmæssige oplysningstid har gjort både forbrugere og industri opmærksomme på naturlighed i ingredienser og fødevarer. Samtidig har forskning påvist flere sammenhænge mellem overindtag af syntetiske farvestoffer og sygdomsudvikling hos børn, og det har skruet efterspørgslen på de naturlige farvestoffer i vejret.

”Der er opstået et meget stort marked for naturlige farvestoffer som erstatning for syntetiske farvestoffer i fødevarer, og markedet lader kun til at vokse sig større endnu. Årsagerne er mange. Ifølge en undersøgelse fra Southampton University kan syntetiske farvestoffer blandt andet vise sig at være en væsentlig faktor i forbindelse med, at børn udvikler ADHD. Den slags opdagelser har sat yderligere skub i udviklingen, og derfor er tidspunktet godt til at udarbejde en billig metode til at fremstille de naturlige farvestoffer”, siger lektor Birgir Norddahl fra Syddansk Universitet.

Fra affald til højværdi

Birgir Norddahl er projektleder for et hold af forskere og bærproducenter, der i samarbejde med ingrediensproducenten Chr. Hansen vil udnytte farvestofkoncentrationen i presserester fra danske bær. Det tværfaglige samarbejde repræsenterer hele værdikæden fra produktion til markedsføring af slutproduktet, der forventes at kunne bruges som kosttilskud og som naturlig farve i fødevarer.

”Når man laver frugtjuice af surbær eller solbær, er det restproduktet, der indeholder den største koncentration af farvestof. Presseresterne er hidtil blevet behandlet som affald og smidt ud eller brugt som gødning eller hestefoder, men gennem vores projekt får de en væsentlig højere værdi, fordi de indeholder de farvestoffer, vi gerne vil kunne producere på en stor skala”, fortæller Birgir Norddahl.

Den potentielle værditilvækst falder på et tørt sted for de danske bærproducenter, der i de seneste år har lidt under hård konkurrence fra udlandet.

”Hvis det viser sig at blive en god forretning, vil det virkelig kunne puste liv i den danske bærproduktion igen. Den har ligget stille i et stykke tid, men med farvestofproduktion for øje får producenterne nyt incitament til at dyrke og udnytte potentialet i deres egne råvarer”, siger Birgir Norddahl.

Stabile stoffer i store mængder

Gennem projektforløbet vil deltagerne udvikle en metode til at ekstrahere og koncentrere farvestofferne, så de kan masseproduceres med det mest optimale udbytte. Praktisk anvendelighed er den store udfordring, men med en effektiv metode i hus er eksportpotentialet tilsvarende stort.

”Farvestofferne er nødt til at være stabile, så fødevarerene ikke begynder at falme, mens de står på hylden. Kombinerer man med andre farvestoffer, der også er ekstraheret fra planter, kan man løse problemet uden at gå på kompromis med naturligheden. Udfordringen er at producere i passende store mængder, men det ser lovende ud. Perspektiverne er på alle måder interessante, fordi vi i kraft af samarbejdet med Chr. Hansen også har udsigt til en international distribution. Det gør, at vi tør regne med et afkast på op imod 100 millioner kroner inden for den nære fremtid”, siger Birgir Norddahl.

Fakta

Projekttitel:

Production Proces for Nutraceuticals made of Pomace from Berry Juice

Projektdeltagere:

Syddansk Universitet, Danfrugt Skælskør A/S, Chr. Hansen, Elkærholm, AU – Årslev

Projektperiode:

01.07.2014-30.06.2018

Bevilliget beløb:

5.669.312,00 kr. fra GUDP

Kontaktperson:

Birgir Norddahl

6011 3651