Netværksprojekt om Superkøl i fiskeindustrien

Et nyt netværk med Teknologisk Institut og fiskeindustrien skal undersøge, om superkøling kan være med til at øge dansk fiskeeksport, sikre bedre friskhed på varerne og tilmed reducere CO2-udslippet.

Danmark er blandt de førende fiskeri- og fiskeeksportnationer i Europa med en eksport af fisk på omkring 12,3 mia. kr. i 2011. De største barrierer for større eksport af ferske fiskeprodukter er manglende friskhed på varen og dyr transport.

I dag er den mest udbredte måde at fragte fersk fisk på at opbevare den i fiskekasser med is. Omkring 1/3 af den is, der bruges til at sænke temperaturen i fisken, smelter i løbet af 24 timer. Desuden bidrager isen med ca. 30 % af transportvægten. Derfor vil et nyt netværk med Teknologisk Institut og forskellige parter fra fiskeindustrien i løbet af de næste to år belyse mulighederne i superkøling for dansk fiskeindustri.

”Superkøling betyder, at produkterne køles til under 0 grader, uden at produkterne får karakter af at være frossent. Det er vigtigt, at kølingen foregår kontrolleret, så temperaturen ikke kommer under minus to grader, da det vil ødelægge fisken. Det er en teknologi, som man har arbejdet meget med i Norge, så der er allerede dokumentation for, at man kan forlænge holdbarheden,” forklarer Kersti Haugan, sektionsleder i Produkt og Proces ved Teknologisk Institut, og fortsætter:

”Superkøling i fiskeindustrien vil have stor økonomisk betydning for eksport af fersk fisk til Sydeuropa, da holdbarheden kan forlænges med op til 12 dage. Det kan give adgang til nye markeder. Og det kan give en merværdi pr. enhed pga. større friskhed og dermed bedre kvalitet.” 

Stort potentiale for at reducere CO2-udslippet

En anden fordel ved superkøling er, at det giver mulighed for at fragte mere pr. bil:

”Der er potentiale for at øge transportkapaciteten med op til 30 % pr. lastbil, fordi der ikke skal være plads til is. Og dermed kan man også reducere CO2-udslippet fra transport af fersk fisk med 30 %,” fortæller Kersti Haugan.

Det betyder fx, at antallet af lastbiler, der i 2011 transporterede fersk fisk fra Danmark, kunne være reduceret med 1.122, hvis man havde brugt superkøling i stedet for fiskekasser med is.

Netværksprojekt i to dele

Netværksprojektet vil indeholde to arbejdspakker:

”Den ene pakke består af seks møder, hvor vi gennem foredrag og videndeling belyser superkøling fra forskellige vinkler. Vi skal bl.a. høre oplæg om superkøling i svineindustrien og om mulighederne for at reducere spild, fordi fisken holder sig frisk i længere tid,” fortæller Kersti Haugen.

Den anden del af projektet er et virksomhedsforløb, hvor man går ind og ser på muligheder og barrierer for at bruge superkøl på den enkelte virksomhed.

”Der følger en stor opgave for fiskeindustrien med at indhente al information, og der er selvfølgelig også nogle økonomiske perspektiver, som vi skal se på. Men vi tror på, at muligheden for at nå nye markeder, minimere transportomkostninger og opnå højere priser, gør superkøling attraktivt,” siger Kersti Haugan og tilføjer:

”Teknologien er tilgængelig, og fiskeindustrien synes, at det ser spændende ud, så jeg kan ikke se, at det ligger langt ude i fremtiden.” 

Fakta

Projekttitel: Netværksprojekt om Superkøl i fiskeindustrien

Projektdeltagere: Teknologisk Institut, A. Espersen A/S, Blue Water Shipping A/S, EUROFISH, KH OneStop A/S, Royal Greenland A//S, Seagain ApS og Claus Sørensen A/S, Hirtshals.

Projektperiode: 1/8 2013 – 31/7 2015

Bevilliget beløb: 662.445,00 kr. fra GUDP

Kontaktperson: Kersti Haugan, tlf.nr.: 72202131, email: