Fremtidens økologiske sorter af løg og gulerødder

Billede af nye grøntsagssorter

Med udgangspunkt i gamle danske sorter og nutidige økologiske sorter vil et stort samarbejdsprojekt finde nye økologiske grønsagssorter, der er i stand til at udnytte jordens næringsstoffer optimalt. De nye sorter skal udmærke sig ved et stabilt udbytte samt få sygdomme og skadedyrsangreb. Sorterne ventes at få stor betydning for de danske grønsagsproducenter, der i de senere år har været økonomisk presset.

Projektet vil udvikle en model for sortsafprøvning af økologiske grønsagssorter. Det sker med udgangspunkt i gulerødder og løg. Begge afgrøder har stor betydning i den økologiske grønsagsproduktion og udgør en væsentlig del af Danmarks samlede dyrkningsareal. Løg og gulerødder er derudover afgrøder med meget forskellige egenskaber, der dermed sikrer bredde i modellen.

Formålet med projektet er at finde sorter, der er gode til at udnytte jordens næringsstoffer, har et stabilt udbytte og er resistente overfor sygdomme og skadedyrangreb. Disse egenskaber kan bl.a. findes i gamle sorter, der både er velegnet til økologisk produktion – og som samtidig kan være interessante nicheprodukter med det voksende fokus på det nordiske køkken.

”De gamle sorter vil sandsynligvis forblive nicheprodukter, men vil kunne markedsføres som en dansk specialitet med en unik historie og smag,” fortæller projektleder Gitte Kjeldsen Bjørn, AgroTech.

Citatet er godkendt til pressebrug.

Et bredt samarbejde skal sikre, at produktionen er praktisk og økonomisk mulig

AgroTech står i spidsen for projektet, der også omfatter Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, GartneriRådgivningen, Økologisk Landsforening, og producenterne Søris A/S, Axel Månsson Øko ApS og Aarstiderne A/S.

Det brede samarbejde giver mulighed for, at projektet både kan udvikle nye sorter og afprøve dem i praksis – og dermed vise, at en produktion er mulig dyrkningsmæssigt og økonomisk. En del af opgaven bliver også at levere en drejebog til fremtidig frøproduktion af de gamle danske sorter.

Kan lære af landbruget

”Generelt har landbruget været længere fremme miljømæssigt end grønsagsbranchen i forhold til at kende til sorter som optimerer udnyttelsen af jordens indhold af næringsstoffer. Ved at afprøve både gamle sorter og nutidige økologiske grønsagssorter vil vi finde sorter som kan sikre en bedre optagelse af jordens næringsstoffer, og dermed gøre det muligt at reducere tilførslen af bl.a. kvælstof- og fosfor,” fortæller Gitte Kjeldsen Bjørn og fortsætter: ”Det økonomiske aspekt er også vigtigt, da mange producenter er bukket under de senere år. Vores arbejde med at finde egnede sorter med en mere rentabel produktion vil derfor kunne være med til at styrke branchens indtjening. Det er en vigtig målsætning, da profitten i grønsagsproduktionen ofte er marginal.”

Citatet er godkendt til pressebrug.

Fakta

Projekttitel: Fremtidens økologiske sorter af løg og gulerødder

Projektdeltagere: AgroTech (projektledelse), Institut for Fødevarer (Aarhus Universitet), GartneriRådgivningen, Økologisk Landsforening, Søris A/S, Axel Månsson Øko ApS og Aarstiderne A/S.

Projektperiode: April 2012 – juli 2015

Bevilget beløb: 2.651.177 kr.

Kontaktoplysninger: Projektleder Gitte Kjeldsen Bjørn, tlf.: 87438485 E-mail: Obfuscated Email