Optimeret korntørring med trådløse sensorer

Forskere fra Århus Universitet vil sammen med Dansk Landbrugs Grovvareselskab og virksomheden WEBStech Aps udvikle og demonstrere en ny trådløs sensorteknologi, der kan minimere energiforbrug og forbedre kvaliteten af det tørrede korn.

Korntørring er i dag forbundet med et unødig stort energispild og risiko for enten over- eller undertørring af en afgrøde. Det belaster klimaet og forringer kvaliteten af det tørrede korn f.eks. maltbyg, brødhvede og foderkorn.

Det skal et nyt projekt være med til at ændre. Projektet har til formål at modne og demonstrere en ny trådløs sensorbaseret teknologi, der give landmanden eller den lageransvarlige bedre mulighed for at gribe ind, hvis kornet ikke får den rette behandling.

Projektet skal konkret udvikle et avanceret overvågningssystem. Det sker i form af sensorbolde, der bidrager til, at man kan se ind i siloerne.

Boldene er udstyret med trådløse sensorer og måler temperatur og fugtighed i kornet. Hvis der er brug for mere varme eller for afkøling, bliver der sendt en alarmbesked via sms til landmanden eller den lageransvarlige.

Det giver mulighed for at differentiere tørringsindsatsen og derved minimere det nødvendige energiforbrug og forbedre kvaliteten af tørringen. Derved sikrer landmanden sig, at kornet bliver nedtørret med den rette hastighed, så kvaliteten ikke bliver ødelagt på grund af svampevækst eller spiring. Tværtimod skal kornet gerne kunne opnå en bedre spireevne.

De trådløse sensorer sikrer også, at landmanden ikke bruger unødig energi på at overtørre kornet.

Kornets spireevne har stor konkurrencemæssig betydning for de danske kornproducenter.

Projektet vil demonstrere de udviklede teknologier under almindelig drift ved høst af korn hos landmænd.

Der vil desuden blive afholdt demonstrationsarrangementer for konsulenter og landmænd.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Sensorerne skal være med til at sikre, at kornet bliver nedtørret hurtigt, så kvaliteten ikke bliver ødelagt på grund af svampevækst eller spiring. Samtidig kan sensorerne også sikre, at der ikke bruges unødig energi på at overtørre kornet,” Projektleder Johannes Ravn Jørgensen, lektor, Aarhus Universitet

”Det er mere avanceret end det, vi har i øjeblikket. Vi ser nogle perspektiver i, at man får et værktøj til at styre temperatur og fugtighed i kornstakken. Det vil kunne bidrage til at forbedre håndteringen af korn hos både landmanden og hos os,” Finn Vestergaard Povlsen, Kvalitetschef, DLG.

Fakta

Projekttitel: Optimeret korntørring ved brug af trådløst sensornetværk, OptiSeedDry.

Projektdeltagere:
Aarhus Universitet - Institut for Agroøkologi
Aarhus Universitet – Institut for Ingeniørvidenskab
Dansk Landbrugs Grovvareselskab
WEBStech Aps

Projektperiode: August 2011 - 2013

Bevilget beløb: 1.391.500 kr

Kontaktoplysninger:
Projektleder, tlf.: Johannes Ravn Jørgensen, 87 15 83 14
E-mail: