Nye efter- og mellemafgrøder skal mindske landbrugets miljø- og klimapåvirkning

Nyt projekt vil skabe en mere bæredygtig planteproduktion ved at gøre mellem- og efterafgrøder bedre og billigere. Efter- og mellemafgrøder indgår i strategien om Grøn Vækst. Projektet vil sikre, at de kan blive en win-win strategi for både miljø, klima og driftsøkonomi.

Aarhus Universitet vil i samarbejde med Københavns Universitet, Videncentret for Landbrug, LRØ Rådgivning og DLF-Trifolium A/S udvikle viden om, hvilke efter- og mellemafgrøder der bedst kan mindske landbrugets klimapåvirkning.

En bedre anvendelse af efter- og mellemafgrøder vil dels kunne gøre det billigere for landmanden at dyrke disse, dels øge jordens frugtbarhed og kvalitet, bl.a. fordi næringsstofferne vil blive mere tilgængelige.

Projektet vil undersøge hvilke arter og sorter, der er mest velegnede som efter- og mellemafgrøder i forhold til bedst at kunne hindre udvaskning af kvælstof og påvirkning af klimaet. Det vil også omfatte muligheden for at øge de positive effekter ved at se på hvilke virkninger, der er i samspillet med andre faktorer som fx jordbearbejdning, sædskifte og gødning.

Men projektet vil også tænke nyt ved bl.a. at introducere nye arter/sorter og ikke mindst blandinger, der kan anvendes som efter- og mellemafgrøder. Endelig har projektet til formål, at den nye viden skal kunne bruges i praksis – bl.a. ved at opbygge et beslutningsstøttesystem, som landmænd, rådgivere og miljømedarbejdere kan anvende, når de arbejder med efter- og mellemafgrøder.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Vi forventer, at målrettet brug af nye efterafgrøder kan mindske kvælstoftabet markant.”Elly M. Hansen, seniorforsker, Aarhus Universitet.

”Blandinger af bælgplanter og ikke-bælgplanter som efterafgrøder vurderes at kunne bidrage til øget biomasseproduktion, kulstoflagring og kvælstoftilgængelighed uden at kvælstofudvaskningen øges.” Ingrid K. Thomsen, seniorforsker, Aarhus Universitet.

”Vi forventer, at optimeret brug af efter- og mellemafgrøder kan forbedre jordstruktur og kulstoftilbageholdelse og derved mindske behovet for intensiv jordbearbejdning.” Lars Juhl Munkholm, seniorforsker, Aarhus Universitet.

”Vi arbejder for at gøre den opnåede viden praktisk anvendelig.” Hans S. Østergaard, specialkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Fakta

Projekttitel: Efter- og mellemafgrøder til optimering af kornbaserede planteproduktionssystemer (OptiPlant)

Projektdeltagere:
Videncentret for Landbrug
LRØ Rådgivning
DLF-Trifolium A/S
Aarhus Universitet
Københavns Universitet

Projektperiode: januar 2012 - december 2015

Bevilget beløb: 7.500.000 kr.

Kontaktoplysninger:
Projektleder Lars Juhl Munkholm, tlf.: 8715 6000 eller 8999 1768
Email:

Opdateret 14. august 2017