Ny trawlforskning gearer Danmark til en bæredygtig fremtid

Fra 2012 skal alle fiskere i EU-farvande bruge sorteringsriste, når de foretager småmasket trawlfiskeri efter industri arten sperling. Ristene reducerer uhensigtsmæssig bifangst af konsum arter og derved fiskespild. Et nyt dansk forskningsprojekt skal udvikle et design af sorteringsriste for at sikre, at dansk fiskeri er på forkant med udviklingen og hurtigt kan opfylde den nye EU lovgivning.

Den 1. januar 2011 blev det obligatorisk at bruge en rist eller en anden sorteringsanordning i småmasket trawlfiskeri efter sperling i EU-farvande. Årsagen er, at bifangsten af andre torskefisk som kuller, sej, torsk og hvilling vurderes for stor og derfor skal reduceres. Design af sorteringsanordning er endnu ikke blevet specificeret i lovgivningen, men det sker formodentlig i løbet af 2012. Det giver dansk fiskeri tid og mulighed for at udvikle og teste egne riste i samarbejde med redskabsproducenter og forskningsinstitutioner. En del af det arbejde vil ske i et samarbejde mellem DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening.

Viden fra tidligere forsøg udgør grundlaget for fremstilling af den optimale sorteringsrist

Der er tidligere lavet forsøg både i Danmark og Norge på at udvikle en velfungerende sorteringsrist, men der er endnu ikke opnået et tilfredsstillende resultat. Det nye forskningsprojekt mellem Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua, vil samle de eksisterende erfaringer, bygge videre på dem og gennemføre en række nye forsøg.

”Ud fra de nye data, som vores projekt indsamler under en række forsøgstogter, vil vi først prøve at beregne hvilken vinkel og tremmeafstand i sorteringsristen, der bedst kan reducere bifangsten, samtidig med at fangsten af målarten også er acceptabel.. Derefter skal det undersøges, hvordan forskellige design af ristene opfører sig, når de anvendes i praktisk fiskeri. Og endelig vil vi teste holdbarheden af forskellige typer materialer til fremstilling af ristene,” forklarer Henrik S. Lund fra Danmarks Fiskeriforening.

Forsøgene skal munde ud i en videnskabelig anbefaling til design af sorteringsriste til sperlingfiskeriet. Data fra forsøgsfiskerierne skal dokumentere en tilfredsstillende sortering, så fangsten udgør så stor en mængde sperling som muligt – og samtidig kun omfatter en lille bifangst. På den måde kommer dansk fiskeri på forkant med udviklingen og er i stand til hurtigere at implementere de krævede sorteringsriste.

Sperlingfiskeriet har stor betydning for dansk fiskeri. I gode år anslås værdien til at kunne udgøre omkring 200 millioner kr. Udviklingen og implementeringen af sorteringsristen er væsentlig for både at kunne fastholde denne indtægt, ligesom den samtidig vil bidrage til at gøre fiskeriet mere bæredygtigt.

Fakta

Projekttitel: Udvikling af sorteringsrist til sperlingfiskeriet

Bevilget beløb: 908.000 kr.

Projektperiode: September 2011- September 2012

Projektdeltagere:
Danmarks Fiskeriforening
DTU Aqua
Skibet ”Pernille Kim”

Kontaktoplysninger: Projektleder Henrik S. Lund, E-mail: Obfuscated Email