Hurtig Salmonella-test forbedrer konkurrenceevnen

I dag tager en Salmonella-test op til 18 timer at gennemføre. Den lange svartid giver slagterierne store udgifter til køleopbevaring og ompakning af kød, ligesom den reducerer holdbarheden af det ferske kød. Et nyt dansk projekt vil udvikle en hurtig 2-timers Salmonella-test, der skal forbedre slagteriernes internationale konkurrenceevne

Der slagtes mere end 20 millioner svin om året på danske slagterier. Tæt på 2 millioner tons kød til en værdi af 28 milliarder kr. bliver eksporteret. Salmonella-kontrollen er det mest følsomme led i frigørelsen af kød, der skal sælges til særligt USA, Sverige og Finland, som har en særaftale med EU om nultolerance for salmonella ved import af fersk kød.

”I dag pakker man kødet og laster det i biler, når man har påbegyndt Salmonella-undersøgelserne af det – men før man kender resultatet af testen. Det betyder, at hvis der er Salmonella i svinekødet, skal bilerne tilbagekaldes, kødet skal ompakkes og varmebehandles, så det kan bruges uden risici i fx pølser, leverpostej og andre ikke-ferske varer. Det koster slagteriet mange penge i køleopbevaring, ompakning af kød, fejltransport og giver reduceret holdbarhed af det ferske kød generelt,” forklarer Mathilde Josefsen fra DTU.

Desuden medfører det en del weekend- og natarbejde til de slagteriarbejdere, der gennemfører Salmonella-undersøgelserne, på grund af en analysetid på 14-18 timer. En hurtigere Salmonella-test vil reducere analysetiden og give bedre vilkår for slagteriarbejderne.

Verdens hurtigste Salmonella-test

Et konsortium bestående af forskere fra DTU og eksperter fra Danish Crown, Tican, Danish Meat Research Institute – Teknologisk Institut og Fødevarestyrelsen vil udvikle en ultrahurtig Salmonella-test baseret på en banebrydende ny biosensorteknologi. Teknologien skal videreudvikles til slagteribranchens prøvetyper, valideres og implementeres.

Med den nye teknologi forventer forskerne at kunne udvikle en Salmonella-test, der kun vil tage 2 timer at gennemføre. Det vil gøre testen til verdens hurtigste.

”De første 1½ år af projektet vil vi fokusere på at videreudvikle metoden. Herefter skal det næste halve år bruges på at få den valideret i henhold til det nordiske organ for validering af alternative mikrobiologiske metoder (NordVal). Det sidste ½ år anvendes til implementering på slagterier og kontrollaboratorier og til at formidle resultaterne,”fortæller Mathilde Josefsen.

Lyntest forbedrer Danmarks konkurrenceevne

For slagterierne vil den nye test betyde en hurtigere frigivelse af flere tons fersk kød dagligt til eksport og salg på hjemmemarkedet, øget fødevaresikkerhed og væsentlige besparelser, bl.a. i forhold til ikke at skulle pakke kølebiler om. Det vil forbedre Danmarks konkurrenceevne inden for kødproduktion betydeligt.

Der gennemføres hvert år ca. 100.000 analyser med den eksisterende Salmonella-test. De to involverede slagterier Danish Crown og Tican forventer med en ny hurtigere test tilsammen at kunne reducere deres samlede omkostninger med op i mod 5,65 mio. kroner årligt – afhængig af hvor meget Salmonella, der findes i svinekødet.

Konkurrenceevnen bliver ikke kun forbedret gennem effektiviseret kødproduktion. Den nye metode har store perspektiver og vil også kunne bruges af offentlige kontrolinstanser f.eks. Fødevarestyrelsen. Således forventer projektets partnere, at den hurtige Salmonellatest vil kunne blive en eksportvare i sig selv.

Fakta

Projekttitel: Effektiviseret kontrol af fersk kød med ultrahurtig Salmonella-test (ULTRASAL)

Projektdeltagere:
DTU Fødevareinstituttet
Danish Meat Research Institute – Teknologisk Institut
Danish Crown
Tican a.m.b.a.
Fødevarestyrelsen

Projektperiode: Januar 2012 – juni 2014

Bevilget beløb: 3.034.800 kr.

Kontaktoplysninger:
Projektleder Mathilde Josefsen, tlf. 3588 7355
E-mail: .dk

Prof. Jeffrey Hoorfar, tlf. 3588 7379
E-mail: .dk