Danske økologiske hestebønner erstatter udenlandsk soja

Økologiske husdyrproducenter, landmænd, forskere, konsulenter og foderstoffolk er gået sammen om at udvikle et danskproduceret økologisk proteinfoder, som skal erstatte udenlandsk soja, der bliver stadig dyrere på verdensmarkedet.

Økologiske husdyrproducenter har den aktuelle udfordring, at foder til økologiske husdyr fra 2012, ifølge EU lovgivning, skal være af økologisk oprindelse. Lige nu er fiskemel og soja hovedkilderne til protein til fjerkræ og svin. Begge foderemner er imidlertid problematiske. Fiskemel fordi det er en begrænset ressource og økologisk dyrket soja fordi det er dyrt og desuden kan være forurenet med genmodificerede materiale (GMO). Det skaber usikkerhed i forhold til forbrugerne.

Det danskproducerede økologiske proteinfoder, som bliver produceret på bælgplanter som hestebønner og lupiner, har stort eksportpotentiale til blandt andet det svenske og det tyske marked.

Fordelen ved de danske bælgplanter er, at de er interessante som proteinkilder. Ulempen er, at de også indeholder en række bitterstoffer, der reducere den ernæringsmæssige kvalitet. Det nye i projektet er, at man indfører et forarbejdningsled mellem mark og stald, så man får optimeret proteinets fordøjelighed. Projektet afprøver forskellige metoder til at gøre proteinerne tilgængelige, for eksempel fermetering med mælkesyrebakterier, afskalning og/eller opvarmning.

Når proteinet gøres mere fordøjeligt, er det godt for dyrenes sundhed, men det er også godt for miljøet, fordi de så udskiller mindre kvælstof i deres gødning. Optageligheden af fosfor forbedres også til gavn for miljøet.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Det er vigtigt, at vi får udviklet dansk produktion af økologisk proteinfoder for at sikre, at vi fortsat kan fodre husdyrene med GMO-fri protein”: Axel Månsson, økologisk ægproducent.

”Endnu bedre miljø, husdyrvelfærd og produktivitet i økologiske landbrug bygger på en koordineret og innovativ udvikling indenfor alle led i produktionskæden ”: Margrethe Askegaard, Specialkonsulent.

Citaterne er godkendt til pressebrug.

Fakta

Projekttitel: Dansk økologisk protein til økologiske husdyr

Projektdeltagere:
Videncenter for Landbrug
Agro Korn A/S
Fermentationsexperts A/S
Naturmælk a.m.b.a.
Laust Stenger, Landbrug
Lars J. Madsen, Landbrug
Torben Ellegaard, Landbrug
Axel Månsson Øko Aps.
Aarhus Universitet

Projektperiode: Januar 2012 –december 2015

Bevilget beløb: 7.287.668 kr.

Kontaktoplysninger:
Projektleder Magrethe Askegaard, tlf.: 8740 5545
E-mail: