Ultralydsbaseret fiskeudbener skal give danskerne frisk fisk

Det øgede fokus på nordiske råvarer gør, at forbrugerne spiser mere dansk fisk end tidligere. Ved hjælp af en ultralydsbaseret fiskeudbener kan danskerne se frem til at sætte tænderne i friskere fisk af højere kvalitet, da turen fra havet til køledisken bliver forkortet med 3-5 dage.

I dag tager det flere dage, fra fiskene fanges, til de ender på middagsbordet, da det ikke er muligt at udbene laks og andre rundfisk umiddelbart efter fangsten. Fiskeproducenterne er i stedet nødt til at opbevare fisken 3-5 dage efter fangsten, førend man kan udbene fiskene. Projektet ser derfor muligheder i at udvikle en ultralydsbaseret maskine, der kan udbene fiskene, så snart de kommer på land. Ultralydsmetoden gør det muligt at knuse den hårde brusk, som man normalt må vente flere dage på, at fiskens naturlige enzymer nedbryder på egen hånd.

Friskere fisk og markant energibesparelse

Den optimerede udbeningsproces er naturligvis en gevinst for forbrugerne, der vil få friskere fisk af højere kvalitet. Kvalitetsforbedringen vil både komme til udtryk i kødets fasthed, farve og smag. Den ultralydsbaserede fiskeudbener skaber imidlertid også en stor energibesparelse, idet forarbejdningen af fisken kan ske lige efter fangsten, og fisken dermed ikke skal opbevares på køl i flere dage. Det estimeres, at kølebehovet kan reduceres med 60 procent, hvilket er med til at nedbringe produktionsomkostningerne med op til 20 procent.

Værdiløft i fiskerisektoren

Den ultralydsbaserede fiskeudbener øger kvaliteten af fiskeriprodukter, hvilket baner vejen for et øget forbrug af fisk. Når vejen fra hav til køledisk gøres kortere, øges fiskeriprodukternes konkurrencedygtighed over for kødtyper som fjerkræ, okse- og svinekød. Det reducerede behov for opbevaring og nedkøling af fisk vil endvidere skabe en mere miljømæssigt bæredygtig fiskeproduktion, hvorfor der er tale om et værdiløft i hele værdikæden.

Fakta

Projekttitel: Udvikling af ultralydsbaseret fiskeudbener

Projektdeltagere: Wisco Maskin Teknik

Projektperiode: 01.12.2010-31.12.2011

Bevilliget beløb: 1.507.500,00 kr.. fra GUDP

Kontaktperson: Kim K. Jensen, 96406061