GUDP bestyrelsen

GUDP er ledet af en professionel bestyrelse. Medlemmerne er udpeget fra erhvervslivet og repræsenterer bredden i fødevare-, landbrugs- og fiskerierhvervet.

Bestyrelsen udarbejder en flerårig strategi for programmet samt årlige handlingsplaner og beretninger om årets arbejde. Det er også bestyrelsen der har afgørelseskompetencen vedrørende alle typer af projekter, som støttes under programmet.

Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af GUDP-sekretariatet.

Læs bestyrelsens forretningsorden her

GUDP bestyrelsens årshjul for 2019