GUDP bestyrelsen

GUDP er ledet af en professionel bestyrelse. Medlemmerne er udpeget fra erhvervslivet og repræsenterer bredden i fødevare-, landbrugs- og fiskerierhvervet.

Bestyrelsen udarbejder en flerårig strategi for programmet samt årlige handlingsplaner og beretninger om årets arbejde. Det er også bestyrelsen der har afgørelseskompetencen vedrørende alle typer af projekter, som støttes under programmet.

Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af GUDP-sekretariatet.

Læs bestyrelsens forretningsorden her

GUDP bestyrelsens årshjul for 2020

 

 

Formand Mikael Thinghuus
Administrerende direktør i Royal Greenland
Formand for bestyrelsen fra maj 2014


 

Henrik Høegh
Næstformand
Medlem af bestyrelsen fra juni 2018

 


 

Charlotte Thy
Senior Sustainability Manager, Danish Crown
Medlem af bestyrelsen fra august 2016


 

Christian Heslet Jørgensen
Landmand, Arnakkegaard
Medlem af bestyrelsen fra februar 2013

 


 

Irene Asta Wiborg
Chef for Miljø & Land, SEGES
Medlem af bestyrelsen fra juni 2018


 

Jan Dalsgaard Johannesen
Bæredygtighedsdirektør i Arla Foods
Medlem af bestyrelsen fra juni 2018

 


 

Mette Skøt
Senior Vice President, Mannaz Consulting Nordic
Medlem af bestyrelsen fra juni 2018


 

Morten Würtz Christensen
Director for Business Development, DuPont Nutrition & Bioscience
Medlem af bestyrelsen fra maj 2014

 

GUDP Sekretariatet

Sekretariatet for GUDP sidder i hhv. Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Generelle henvendelse om programmet, administration af programmet, juridisk grundlag samt kommunikation rettes til GUDP-sekretariatet i Miljøstyrelsen, eller tlf. 72544000.

Henvendelser vedrørende ansøgningsrunder, konkrete ansøgninger eller igangværende projekter rettes til GUDP-sekretariatet i Landbrugsstyrelsen, eller tlf. 33958000.