GUDP-konferencer

GUDP afholder hvert år en konference for erhvervsfolk, forskere, rådgivere, myndighedspersoner og andre interesserede. I 2019 var temaet for GUDP-konferencen fødevarernes klimabelastning.

GUDP-konference 2019: Klimavenlig fødevareproduktion - hvorfor og hvordan

""

Hvis landbruget og fødevaresektoren skal have et mindre klima-aftryk i fremtiden, kræver det et intenst arbejde med nytænkning og udvikling af metoder, teknologier og nye produkter. Derfor inviterede GUDPs bestyrelse den 5. november 2019 til en utraditionel konference i Aarhus om fødevarernes klimabelastning.

Omkring 120 erhvervsfolk, forskere, rådgivere, myndighedspersoner og engagerede studerende deltog i konferencen og udviklede sammen visioner og ideer til at begrænse erhvervets udledning af klimagasser.  

Efterspørgsel på gode ideer

""

I Danmark tegner den primære landbrugsproduktion sig for ca. 21 pct. af den samlede udledning af klimagasser (2014), og der er brug for en markant indsats for at nedbringe klimabelastningen, hvis regeringens målsætning om 70 pct. reduktion i 2030 skal opfyldes.

GUDP´s bestyrelse uddeler hvert år ca. 200 millioner kroner til udviklingsprojekter inden for landbrug, akvakultur, fiskeri og fødevareforarbejdning. I 2020 er der desuden en særlig pulje med 40 mio. kr. til klima projekter. Derfor er der brug for flere klimafokuserede ansøgninger, understreger GUDP´s bestyrelsesformand Mikael Thinghuus. 

”Vi får i øjeblikket ikke mange ansøgninger fra projekter, som vil udvikle klimateknologi til fødevaresektoren, og vi vil gerne have flere gode ansøgninger fra projekter, som både er klimavenlige og økonomisk bæredygtige,” siger han.

Utraditionel ideudvikling

""

Konferencen tog utraditionelle virkemidler i brug for at få deltagerne på banen med deres gode ideer. De spillede bl.a. ”klimacasino,” hvor spillegrupperne med symbolske guldmønter kunne satse 100 mio. kr. på de mest klimavenlige udviklingsprojekter, og de udviklede deres visioner efter en særlig step-stone-model.

Ved konferencen i 2019 var der desuden lagt særlig vægt på at invitere unge fra bl.a. Ungeklimarådet, Tænketanken Frej, Kalø Økologiske Landbrugsskole og forskellige andre uddannelsesinstitutioner i Aarhus-området.

”Vi skal ikke grave generationsgrøfter, for det giver efter min opfattelse ikke nogen mening. Men vi skal sikre en bred debat, hvor vi får så mange gode ideer på bordet som muligt, og derfor er det vigtigt at involvere mange forskellige aktører, ” siger GUDP-formand Mikael Thinghuus.

GUDP konference: 5. november 2019, kl. 9.30-16.00
Sted: Centralværkstedet/Smedjen, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C

 

 

  • Konference 2019