Konferencer

GUDP's bestyrelse inviterer hvert år interessenter til konference. Fokus for konferencerne skifter fra år til år, men fælles er at belyse den danske fødevaresektors udfordringer og fremme videndeling blandt aktører i fødevaresektoren.

GUDP holder klimakonference 5. november 2019

GUDP's bestyrelse inviterer til konference om klima og fødevareproduktion.  Fokus er på, hvordan GUDP-projekter kan bidrage til at lette fødevaresektorens klimabelasnting. Programmet og nærmere oplysninger om tid og sted bliver offentliggjort på hjemmesiden.